|

Sprawozdanie z działalności TPNiZN w roku 2023

Przyszła pora na podsumowanie całościowej aktywności naszego stowarzyszenia w minionych 12 miesiącach. Zapraszamy do lektury sprawozdania rocznego.

1. Członkowie stowarzyszenia

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej liczyło 46 członków. W ciągu minionego roku w szeregi stowarzyszenia wstąpiło osiem nowych osób, a członkostwo utraciło z powodu nieopłacania składek członkowskich siedem osób.

2. Walne Zebrania Członków

W ciągu roku odbyły się dwa Walne Zebranie Członków. XVII Walne Zebranie Członków miało miejsce w dniu 7 stycznia 2023 r. na sali Rezydencji Limba, zaś XVIII Walne Zebranie Członków w dniach 9 czerwca – 1 września 2023 r. w klubie Retro. Ich uczestnicy podjęli 17 uchwał, dotyczących m. in. wyboru nowych władz naszej organizacji.

3. Działalność władz stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia obradował w ciągu roku w sposób ciągły. Odbyło się dziesięć posiedzeń, podczas których podjęto 42 uchwały (jedna z nich została następnie uchylona), a także jedno zebranie robocze (w dniu 31 października 2023 r.). 18 września 2023 r. władzę w stowarzyszeniu przejęły nowe władze, wybrane podczas XVIII Walnego Zebrania Członków. Obecny Zarząd tworzą: Łukasz Ocharski – prezes, Mirosław Magda – wiceprezes, Milena Fakowska – sekretarz, Tomasz Śniadecki – członek zarządu, Czesław Kowalczyk – członek zarządu.

Swoje statutowe zadania wykonywała także Komisja Rewizyjna, prezentując w dniu 9 czerwca 2023 r. sprawozdanie, oceniające roczną politykę finansową stowarzyszenia. 6 października 2023 r. ukonstytuował się nowy skład komisji: Mateusz Magda – przewodniczący, Antoni Płócieniczak – członek, Adam Komarnicki – członek.

4. Aktywność sekcji

Sekcja Turystyczna kontynuowała w minionym roku zapoczątkowane w 2015 r. organizowanie rajdów rowerowych. W siedmiu ubiegłorocznych wydarzeniach tego rodzaju (sześć rajdów oraz jeden wyjazd sekcyjny)  udział wzięło łącznie 87 osób, w tym 12 członków stowarzyszenia. Pokonany w minionym roku dystans wyniósł 282 kilometry, odwiedziliśmy obszary gmin Bierutów, Domaszowice, Namysłów, Rychtal, Świerczów oraz Wilków. Zachęcamy do lektury szczegółowego sprawozdania z działalności sekcji.

W roku 2019 rozpoczęliśmy organizowanie spacerów miejskich. W siedmiu tegorocznych wycieczkach, zorganizowanych przez naszą Sekcję Historyczną, uczestniczyło łącznie 114 osób, w tym 16 członków stowarzyszenia. Trzy z tych wydarzeń odbyły się w ramach realizowanego w latach 2022-2023 cyklu „Miasto-Muzeum”.

Odbyły się również dwa wykłady – 19 lutego i 22 kwietnia 2023 r. Pierwszym z nich był „Retro-Knajping”, czyli wydarzenie opowiadające o historii dawnych lokali gastronomicznych. Odbył się on w zaprzyjaźnionym klubie Retro przy ul. Partyzantów 1. Drugi, zatytułowany „Kamienicznicy. Historie z namysłowskich kamienic”, poświęcony był zabytkowym budynkom mieszkalnym rynku w Namysłowie. Miejscem wykładu była Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wasylewskiego w Namysłowie. Udział w obu wydarzeniach wzięło łącznie 25 osób, w tym piątka członków stowarzyszenia.

Sekcja Historyczna odbyła również sześć spotkań członkowskich. Co najmniej w jednym z nich udział wzięło dwunastu członków sekcji. Zainteresowanych większą ilością szczegółów również odsyłamy do osobnego sprawozdania.

Utworzona 10 lutego 2023 r. Sekcja Aktywności Twórczej zorganizowała jedno wydarzenie, warsztaty rękodzielnicze „Wielkanocny wianek”. Odbyło się ono w Izbie Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej 18. Wzięło w nich udział osiem osób, w tym czwórka członkiń stowarzyszenia.

5. Finanse stowarzyszenia

Jeśli chodzi o finanse, to w roku 2023 Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej osiągnęło przychody w kwocie 12 828, 52 zł oraz wydatki w kwocie 12 233,72 zł. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazany został dochód w wysokości 594,80 zł. W całości zostanie on przeznaczony na działalność stowarzyszenia w roku 2024.

Do dołączenia do Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz naszej „Małej Ojczyzny” i tworzących ją miejscowości.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz