Michalina Czuczwara

Kierownik sekcji

W stowarzyszeniu od 5 I 2023.
Od 10 II 2023 kierownik Sekcji Aktywności Twórczej.
Zawodowo zajmuje się wspieraniem rozwoju dzieci i edukowaniem dorosłych w zakresie kompetencji wychowawczych. Prowadzi też konsultacje kryzysowe.
Mieszkanka Namysłowa.

Agnieszka Marciniak

Członek sekcji

W stowarzyszeniu od 8 VI 2022.
Psycholog, absolwentka filologii polskiej.
Lubi rozmowy z przyjaciółmi, słodycze i dobre zakończenia.
Mieszka w Namysłowie.

Jeżeli nie wiesz co robić, pomyśl ... poczekaj ... rób DOBRO i nie rób Głupot 😉

 1. Grupy hobbystyczne

  Wspieranie środowisk artystycznych i grup hobbystycznych

 2. Potencjał artystyczny

  Aktywizacja potencjału artystycznego w środowisku lokalnym

 3. Wydarzenia kulturalne

  Organizowanie wydarzeń kulturalnych, np. warsztatów i wystaw czasowych

 4. Współpraca

  Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi

PROMOCJA amatorskiej twórczości poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych

INTEGRACJA twórców i sympatyków rękodzieła

ROZWÓJ polegający na zdobywaniu nowych umiejętności