O Stowarzyszeniu

Jesteśmy Stowarzyszeniem regionalnym składającym się z osób, które chcą propagować lokalne dziedzictwo i szerzyć wśród innych ideę zaangażowania w sprawy duże i małe.

Do głównych celów Towarzystwa należą:
1) promocja historyczno-kulturowego dziedzictwa Ziemi Namysłowskiej;
2) rozwój ruchu turystycznego;
3) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
4) zwiększenie stanu wiedzy mieszkańców o ich „Małej Ojczyźnie”;
5) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój Namysłowa;
6) ochrona dziedzictwa kulturowego Namysłowa i okolic;
7) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i dziedzictwa przyrodniczego;
8) wspieranie środowisk artystycznych i grup hobbystycznych;
9) promocja zdrowego trybu życia i działań ekologicznych.

SEKCJE i DZIAŁY w Stowarzyszeniu

FAQ:

Jak działa Stowarzysznie ?

Działamy na podstawie Statutu

Zapraszam do kontaktu :

formularz kontaktowy 

 

Jak można włączyć się w działalność Stowarzysznia?

Chętenie przyjmujemy nowych członków.

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba mająca ukończone 16 rok życia, wykazująca
zainteresowanie statutowymi celami organizacji.

do pobrania: Deklaracja członkowska

Zapraszamy do kontaktu:  formularz kontaktowy 

Czy bycie w Stowarzyszeniu jest bezpłatne ?

Nie. Każdy z członków  TPNIZN zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich w wysokości regulowanej przez uchwałę Walnego Zebrania Członków

Zarząd Towarzystwa

Łukasz Ocharski

Prezes

Członek-Założyciel TPNiZN.
Początkowo Skarbnik (2014-18), następnie Wiceprezes (2018-23), a od 18 IX 2023 Prezes TPNiZN.
Zawodowo lekarz weterynarii, właściciel jednej z namysłowskich przychodni.
Mieszkaniec Namysłowa.

Mirosław Magda

Wiceprezes

W stowarzyszeniu od 13 XI 2016.
W latach 2017-23 członek Komisji Rewizyjnej.
W 2023 Kierownik Sekcji Turystycznej.
Od 18 IX 2023 Wiceprezes TPNiZN. Pracownik Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Mieszkaniec Namysłowa.

Milena Fakowska

Sekretarz

W stowarzyszeniu od 19 IX 2020.
Od 18 IX 2023 Sekretarz TPNiZN.
Historyk i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Zawodowo pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Pochodzi z Rychtala, obecnie mieszka w Jelczu-Laskowicach.

Tomasz Śniadecki

Członek Zarządu

Członek-Założyciel TPNiZN.
Od 18 IX 2020 Członek Zarządu stowarzyszenia.
Nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie.
Pochodzi z Jastrzębia, obecnie mieszkaniec Ziemiełowic.

Czesław Kowalczyk

Członek Zarządu

W stowarzyszeniu od 6 X 2014.
W latach 2016-17 oraz od 18 IX 2023 Członek Zarządu TPNiZN.
W latach 2019-2023 członek Komisji Rewizyjnej.
Emerytowany elektryk.
Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Namysłowskiego.
Mieszkaniec Namysłowa.

Kilka dat z dziejów Towarzystwa

Lipiec/ Spierpien
2014

Lipiec/sierpień – w Izbie Regionalnej w Namysłowie odbyły się spotkania Grupy Inicjatywnej. Ich celem było powołanie do życia nowego namysłowskiego stowarzyszenia regionalnego.

18 września
2014

W Dworku Różanym w Namysłowie odbyło się Zebranie Założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej. 22 uczestników zebrania zostało członkami-założycielami stowarzeszenia.

22 marca
2015

odbył się pierwszy rajd rowerowy, którego organizatorem było TPNiZN. Trasa Wiosennego Rajdu Rowerowego prowadziła przez Namysłów, Stare Miasto, Józefków, Michalice i Kamienną, gdzie odbyło się integrujące uczestników wycieczki ognisko.

7 kwietnia
2015

Sąd Rejonowy w Opolu zatwierdził wpis Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej do rejestru stowarzyszeń.

Wrzesień
2015

nasze stowarzyszenie po raz pierwszy wzięło udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, przygotowując wystawę poświęconą zabytkom wsi Ziemiełowice. W latach 2015-21 wzięliśmy udział w sześciu edycjach tego przedsięwzięcia.

Październik/Listopad
2015

Organizacja razem z Izbą Regionalną w Namysłowie oraz Zborem Zielonoświątkowym "Kanaan" Namysłowskich Dni Protestantyzmu. Do 2018 r. odbyły się przy naszym udziale cztery edycje tego przedsięwzięcia.

2016

Nasze stowarzyszenie było jednym z inspiratorów obchodów 550. rocznicy podpisania przez Wrocław i Namysłów traktatu o wieczniej przyjaźni. Z tej okazji odbyła się wspólna sesja rad miejskich, opracowano też okolicznościową wystawę oraz materiał filmowy.

 

Nakładem wydawnictwa "Namislavia" ukazały się publikacje książkowe członków TPNiZN – Mateusza Magdy i Bartłomieja Porzucka, poświęcone problematyce pierwszych powojennych lat na obszarze Ziemi Namysłowskiej.

Organizacja rozgrywek Namysłowskiej Ligi Bilardowej. Udział w rywalizacji wzięło 14 zawodników, a zwycięzcą został Mateusz Kraus. Kolejne edycje NLB odbyły się w latach 2017 i 2018. W 2022 r. ligę reaktywowali jej dawni zawodnicy.

2017

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowana została wystawa, prezentująca pocztówkowe wizerunki Namysłowa w zestawieniu ze współczesnym widokiem wybranych miejsc. Ekspozycja cieszyła się dużym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów.

26 stycznia 2017 na wniosek TPNiZN Rada Miejska w Namysłowie nadała nazwę Rondo św. Jana Nepomucena skrzyżowaniu ulic Władysława Reymonta, Oławskiej i Marii Skłodowskiej-Curie. 

24 lutego 2017 r. na wniosek TPNiZN Rada Miejska w Namysłowie nadała nazwę Aleja nad Namysłówką alei spacerowej, łączącej ulice Mariańską i Kolejową.

 

 

2018

Realiacja projektu "Namysłowianie w ruchu" – dofinansowanego ze środków Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych zajęciach na świeżym powietrzu, obejmujących jogę, fitness oraz treningi biegowe.

28 marca 2018r. na wniosek TPNiZN Rada Miejska w Namysłowie nadała nazwę Skwer Ignacego Jana Paderewskiego terenowi zielonemu przy dworcu kolejowo-autobusowym w Namysłowie.

2019

26 stycznia w Woskowicach Małych odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Historie Małych Ojczyzn". Od tej pory gościliśmy również w Smogorzowie, Ziemiełowicach, Łączanach, Pokoju i Kowalowicach, a materiały filmowe powstały na temat Kamiennej, Ligoty Książęcej, Ziemiełowic i Łączan.

Wrzesień – w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbył się pierwszy zorganizowany przez TPNiZN miejski spacery historyczne. Była to wycieczka śladem miejskich fortyfikacji obronnych

2020

Rozpoczęliśmy publikowanie w serwisie YouTube materiałów filmowych poświęconych historii Ziemi Namysłowskiej.

2021

17 lipca we współpracy z Opolskim Towarzystwem Przyrodniczym zorganizowaliśmy pierwszy w Namysłowie spacer przyrodniczy. Jego uczestnicy mieli możliwość zaobserwowania m. in. ponad 30 gatunków ptaków.

Wrzesień – realizowano dofinansowany przez Województwo Opolskie prokekt pn. "Organizacja wydarzeń turystycznych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – Smaki dziedzictwa". Odbyły się wówczas spacery miejskie, wykład o tematyce kresowej oraz rajd rowerowy.

 

9 października zorganizowaliśmy pierwszy spacer miejski, którego areną nie był Namysłów. Gościliśmy wówczas w Rychtalu (miejscowość do 1934 r. posiadała prawa miejskie), a naszym przewodnikiem był ks. Mariusz Białobłocki – pasjonat historii lokalnej.

We współpracy z Lokalną Grupą Działania "Stobrawski Zielony Szlak" oraz Salonikiem Magda M w siedmiu gminach województwa opolskiego zrealizowane zostało refundowane ze środków Województwa Opolskiego zadanie pn. "Konsultacje dietetyczne z analizą sładu ciała".

2022

Reaktywowana została po chwilowym zawieszeniu działalność sekcji – historycznej oraz turystycznej. Powstał również Dział Współpracy Zagranicznej.

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego pn. "Miasto czterech wyznań".

Wedle stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej posiadało 45 członków.