Monika Mikołajczyk

Kierownik

W stowarzyszeniu od 29 I 2022.
Od 2 III 2022 kierownik Działu Współpracy Zagranicznej.
Absolwentka filologii germańskiej, obecnie kontynuuje karierę naukową w Instytucie Geothego.
Pochodzi z Rychtala.

 1. Materiały

  Pozyskiwanie materiałów związanych z historią Ziemi Namysłowskiej

 2. Współpraca

  Współpraca z zagranicznymi instytucjami (archiwa, muzea, organizacje pozarządowe) posiadającymi w swoich zasobach "Namislaviana"

 3. Tłumaczania

  Dokonywanie tłumaczeń materiałów obcojęzycznych na język polski i odwotnie

 4. Publicystyka

  Działalność publicystyczna w mediach elektronicznych, prasie lokalnej.