Mamy trzy sekcje
SEKCJA HISTORYCZNA
SEKCJA TURYSTYCZNA
SEKCJA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

oraz Dział:

DZIAŁ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Jeżeli chcesz do nas dołączyć zapraszamy – kontakt

Kilka słów o nas

Jesteśmy lokalnym stowarzyszeniem, tworzonym przez osoby chcące promować lokalne dziedzictwo i szerzyć wśród innych ideę zaangażowania w sprawy duże i małe.

Do głównych celów Towarzystwa należą:
1) promocja historyczno-kulturowego dziedzictwa Ziemi Namysłowskiej;
2) rozwój ruchu turystycznego;
3) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
4) zwiększenie stanu wiedzy mieszkańców o ich „Małej Ojczyźnie”;
5) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój Namysłowa;
6) ochrona dziedzictwa kulturowego Namysłowa i okolic;
7) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i dziedzictwa przyrodniczego;
8) wspieranie środowisk artystycznych i grup hobbystycznych;
9) promocja zdrowego trybu życia i działań ekologicznych.


Zarząd stowarzyszenia

Łukasz
Ocharski

Prezes

Członek-Założyciel TPNiZN.
Początkowo Skarbnik (2014-18), następnie Wiceprezes (2018-23), a od 18 IX 2023 Prezes TPNiZN.
Zawodowo lekarz weterynarii, właściciel jednej z namysłowskich przychodni.
Mieszkaniec Namysłowa.

Mirosław
Magda

Wiceprezes

W stowarzyszeniu od 13 XI 2016.
W latach 2017-23 członek Komisji Rewizyjnej.
W 2023 Kierownik Sekcji Turystycznej.
Od 18 IX 2023 Wiceprezes TPNiZN.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Mieszkaniec Namysłowa.

Milena
Fakowska

Sekretarz

W stowarzyszeniu od 19 IX 2020.
Od 18 IX 2023 Sekretarz TPNiZN.
Historyk i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Zawodowo pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Pochodzi z Rychtala, obecnie mieszka w Jelczu-Laskowicach.

ok1

Tomasz
Śniadecki

Członek Zarządu

Członek-Założyciel TPNiZN.
Od 18 IX 2020 Członek Zarządu stowarzyszenia.
Nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie.
Pochodzi z Jastrzębia, obecnie mieszkaniec Ziemiełowic.

Czesław Kowalczyk

Członek Zarządu

W stowarzyszeniu od 6 X 2014.
W latach 2016-17 oraz od 18 IX 2023 Członek Zarządu TPNiZN.
W latach 2019-2023 członek Komisji Rewizyjnej.
Emerytowany elektryk.
Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Namysłowskiego. Mieszkaniec Namysłowa.

Adres korespondencyjny:
ul. Mikołaja Kopernika 22/16,
46-100 Namysłów
towarzystwo-namyslow@onet.pl
tel: 729 917 771

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia

Mateusz Magda

Przewodniczący

Inspirator założenia TPNiZN i jego Prezes w latach 2014-2023.
Od 18 IX 2023 członek Komisji Rewizyjnej, a od 6 X 2023 Przewodniczący KR.
Historyk, pracownik merytoryczny Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Z urodzenia namysłowianin, od kilku lat mieszka we Wrocławiu.

Antoni Płócieniczak

Członek

Członek-Założyciel stowarzyszenia.
Od 13 IX 2019 do 6 X 2023 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w której skład wchodzi nieprzerwanie od 14 VI 2019.
Emerytowany przedsiębiorca, wciąż aktywny zawodowo.
Mieszkaniec Namysłowa.

Adam Komarnicki

Członek

W Stowarzyszeniu od 15 X 2019.
W kadencji 2020-2023 Członek Zarządu.
Od 18 IX 2023 członek Komisji Rewizyjnej.
Pracuje w spółce gminnej.
Mieszkaniec Kamiennej, wcześniej związany z Rychnowem - do dziś aktywnie działa w tamtejszej OSP.