Mamy trzy sekcje
SEKCJA HISTORYCZNA
SEKCJA TURYSTYCZNA
SEKCJA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

oraz Dział:

DZIAŁ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Jeżeli chcesz do nas dołączyć zapraszamy – kontakt

Kilka słów o nas

Jesteśmy lokalnym stowarzyszeniem, tworzonym przez osoby chcące promować lokalne dziedzictwo i szerzyć wśród innych ideę zaangażowania w sprawy duże i małe.

Do głównych celów Towarzystwa należą:
1) promocja historyczno-kulturowego dziedzictwa Ziemi Namysłowskiej;
2) rozwój ruchu turystycznego;
3) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
4) zwiększenie stanu wiedzy mieszkańców o ich „Małej Ojczyźnie”;
5) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój Namysłowa;
6) ochrona dziedzictwa kulturowego Namysłowa i okolic;
7) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i dziedzictwa przyrodniczego;
8) wspieranie środowisk artystycznych i grup hobbystycznych;
9) promocja zdrowego trybu życia i działań ekologicznych.


Zarząd stowarzyszenia

Łukasz
Ocharski

Prezes

Członek-Założyciel TPNiZN.

Początkowo Skarbnik (2014-18), następnie Wiceprezes (2018-23), a od 18 IX 2023 Prezes TPNiZN.

Zawodowo lekarz weterynarii, właściciel jednej z namysłowskich przychodni.

Mirosław
Magda

Wiceprezes

W stowarzyszeniu od 13 XI 2016.

W latach 2017-23 członek Komisji Rewizyjnej.

Od 18 IX 2023 Wiceprezes TPNiZN.

Pracownik Urzędu Miejskiego w Namysłowie.


Milena
Fakowska

Sekretarz

W stowarzyszeniu od 19 IX 2020.

Od 18 IX 2023 Sekretarz TPNiZN.

Historyk i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Zawodowo pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

ok1

Tomasz
Śniadecki

Członek Zarządu

Członek-Założyciel TPNiZN.

Od 18 IX 2020 Członek Zarządu stowarzyszenia.

Nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie.

Czesław Kowalczyk

Członek Zarządu

W stowarzyszeniu od 6 X 2014.

W latach 2016-17 oraz od 18 IX 2023 Członek Zarządu TPNiZN.

W latach 2019-2023 członek Komisji Rewizyjnej.

Emeryt, Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Namysłowskiego.

Adres korespondencyjny:
ul. Mikołaja Kopernika 22/16,
46-100 Namysłów
towarzystwo-namyslow@onet.pl
tel: 729 917 771

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia

Mateusz Magda

Przewodniczący

Inspirator założenia TPNiZN i jego Prezes w latach 2014-2023.

Od 18 IX 2023 członek Komisji Rewizyjnej, a od 6 X 2023 jej przewodniczący.

Historyk, pracownik merytoryczny Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Antoni Płócieniczak

Członek

Członek-Założyciel stowarzyszenia.

Od 13 IX 2019 do 6 X 2023 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w której skład wchodzi nieprzerwanie od 14 VI 2019.

Emerytowany przedsiębiorca, wciąż aktywny zawodowo.

Adam Komarnicki

Członek

W Stowarzyszeniu od 15 X 2019.

W kadencji 2020-2023 Członek Zarządu.

Od 18 IX 2023 członek Komisji Rewizyjnej

Pracuje w spółce gminnej, działa również w OSP Rychnów.