Vergangenheit – Przeszłość #3
||

Vergangenheit – Przeszłość #3

W październiku 1944 r. zdeponowane przez Karla Christiana von Loescha w pałacu w Woskowicach Małych archiwalia niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznym przewiezione zostały do położonej w pobliżu Polkowic wsi Gaworzyce. Czy dotyczyło to jednak całości przechowywanej w rezydencji von Loeschów dokumentacji?

Loading