Elżbieta Magda

Kierownik sekcji

W stowarzyszeniu od 20 VI 2021.
Od 15 IX 2023 kierownik Sekcji Turystycznej.
Pochodzi z Nowego Folwarku, mieszka w Namysłowie.
Pracownik Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Mieczysław Misterkiewicz

Zastępca kierownika

W stowarzyszeniu od 8 V 2022.
Od 15 IX 2023 zastępca kierownika Sekcji Turystycznej.
Pochodzi ze Starościna, od lat mieszka jednak w Pokoju.
Aktywny działacz środowisk senioralnych, a także OSP.

Pozostali członkowie Sekcji Turystycznej:

 1. Władysław Kołodziej,
 2. Adam Komarnicki,
 3. Czesław Kowalczyk,
 4. Mateusz Magda,
 5. Mirosław Magda,
 6. Rafał Nowak,
 7. Łukasz Ocharski,
 8. Henryk Skiba,
 9. Maciej Stasik,
 10. Tomasz Śniadecki,
 11. Krzysztof Wolf.

TURYSTYKA

Rozwój ruchu turystycznego

SPORT

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i dziedzictwa przyrodniczego

ZDROWY TRYB ŻYCIA

Promocja zdrowego trybu życia i działań ekologicznych

 1. WYDARZENIA TURYSTYCZNE

  Organizowanie wydarzeń o profilu turystycznym, np. wycieczek rowerowych, po obszarze Ziemi Namysłowskiej i jej okolic

 2. WSPÓŁPRACA

  Współpraca z instytucjami oraz osobami, zaangażowanymi w sprawy sportu i turystyki

 3. ROZWÓJ RUCHU TURYSTYCZNEGO

  Zgłaszanie wniosków w sprawach rozwoju ruchu turystycznego do odpowiednich władz i instytucji oraz współdziałanie w ich realizacji.