Mateusz Magda

Kierownik Sekcji

Inspirator założenia TPNiZN, którego pracami kierował jako Prezes w latach 2014-2023.
Od 6 X 2023 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Od 12 X 2023 Kierownik Sekcji Historycznej.
Historyk, pracownik merytoryczny Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Z urodzenia namysłowianin, od kilku lat mieszkaniec Wrocławia.

Milena Fakowska

Zastępca kierownika

W stowarzyszeniu od 19 IX 2020.
Od 18 IX 2023 Sekretarz TPNiZN.
Od 12 X 2023 Zastępca Kierownika Sekcji Historycznej.
Historyk i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Zawodowo pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Pochodzi z Rychtala, obecnie mieszka w Jelczu-Laskowicach.

Monika Mikołajczyk

Zastępca kierownika

W stowarzyszeniu od 29 I 2022.
Od 2 III 2022 kierownik Działu Współpracy Zagranicznej.
Od 12 X 2023 Zastępca Kierownika Sekcji Historycznej.
Absolwentka filologii germańskiej, obecnie kontynuuje karierę naukową w Instytucie Geothego.
Pochodzi z Rychtala, aktualnie mieszka w Zwickau (Niemcy).

Pozostali członkowie sekcji:

 1. Marcin Fakowski,
 2. Anna Iżycka,
 3. Adam Komarnicki,
 4. Krzysztof Kopka,
 5. Czesław Kowalczyk,
 6. Elżbieta Magda,
 7. Franciszek Magda,
 8. Mirosław Magda,
 9. Agnieszka Marciniak,
 10. Marcin Mufazałów,
 11. Łukasz Ocharski,
 12. Maciej Oscenda,
 13. Antoni Płócieniczak,
 14. Bartłomiej Porzucek,
 15. Sebastian Ruszała,
 16. Wiktor Sokołow,
 17. Maciej Stasik,
 18. Tomasz Śniadecki,
 19. Katarzyna Ulbrych,
 20. Jerzy Wierzchowski.

PIERWSZE

Promocja historyczno-kulturowego dziedzictwa Ziemi Namysłowskiej

DRUGIE

Zwiększanie stanu wiedzy mieszkańców o ich „Małej Ojczyźnie”

TRZECIE

Ochrona dziedzictwa kulturowego Namysłowa i okolic.

 1. Edukacja

  Edukacja regionalna mieszkańców Ziemi Namysłowskiej w mediach społecznościowych

 2. "Mała Ojczyzna"

  Organizacja wykładów, spacerów historycznych, konkursów wiedzy o "Małej Ojczyźnie"

 3. Pozyskiwanie publikacji

  Pozyskiwanie publikacji książkowych oraz pamiątek związanych z historią Śląska i Ziemi Namysłowskiej