|

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Dziś wieczorem w Izbie Regionalnej w Namysłowie odbyło się Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia. W związku z upływającą dziś kadencją władz Towarzystwa, które wybrane zostały 14 września 2017 r., było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Oprócz meritum dzisiejszego zebrania zajęliśmy się również kilkoma innymi kwestiami. Było to wprowadzenie kilku „technicznych” zmian do Statutu, a także przegłosowanie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Po rozpatrzeniu tych kwestii przeprowadzone zostały wybory nowych składów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu TPNiZN III kadencji (2020-2023) wybrani zostali:

  • Mateusz Magda – prezes,
  • Łukasz Ocharski – wiceprezes,
  • Joanna Dyk – sekretarz,
  • Adam Komarnicki – członek zarządu,
  • Tomasz Śniadecki – członek zarządu.

Za aktywność, wykazywaną w trakcie pełnienia funkcji członków zarządu, dziękujemy kolegom Bartłomiejowi Porzuckowi (w całej kadencji 2017-2020) i Bartoszowi Medykowi (w latach 2019-2020).

Komisja Rewizyjna działać będzie z kolei w niezmienionym składzie:

  • Antoni Płócieniczak – przewodniczący,
  • Mirosław Magda – członek,
  • Czesław Kowalczyk – członek.

Zapraszamy zainteresowanych!

Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 33 członków. Zainteresowanych działalnością w TPNiZN prosimy o kontakt, jednocześnie zapraszamy również na organizowane przez nas wydarzenia. W najbliższym czasie będą to na przykład: jutrzejsza mini-konferencja naukowa „Zmiana oblicza Ziemi Namysłowskiej” oraz niedzielny rajd rowerowy „Śladem Widawy”. Obie inicjatywy odbędą się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbywa się tym razem pod hasłem „Moja droga”.

Dziękujemy za pomoc!

Dyrektorowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury Mariuszowi Jabłońskiemu, a także opiekunowi Izby Regionalnej Arkadiuszowi Oleksakowi, serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam organizacji dzisiejszego zebrania.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz