|

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

W związku z upływającą z dniem 18 września 2017 r. trzyletnią kadencją władz Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, Zarząd stowarzyszenia Uchwałą nr XXVII/93/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zwołał sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków na dzień 14 września 2017 r.

Pod przewodnictwem skarbnika

Obrady odbyły się w gościnnym wnętrzu Izby Regionalnej w Namysłowie. Na ich przewodniczącego wybrany został stowarzyszeniowy skarbnik, kolega Łukasz Ocharski. Dzisiejsze sprawozdawczo-wyborcze zebranie podjęło uchwały w następujących kwestiach:

 • przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia w kadencji 2014-2017,
 • wyboru Zarządu stowarzyszenia,
 • wyboru Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia,
 • zatwierdzenia Budżetu Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej na rok 2017.

Tak prezentują się nowo wybrane władze naszej organizacji. Kierować będą one pracami TPNiZN w kadencji 2017-2020.

ZARZĄD

 • Mateusz Magda – prezes,
 • Błażej Sobaszek – wiceprezes,
 • Dominik Walczak – sekretarz,
 • Łukasz Ocharski – skarbnik,
 • Bożena Krewska – członek zarządu,
 • Bartłomiej Porzucek – członek zarządu,
 • Maciej Tułacz – członek zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

 • Piotr Bukowski – przewodniczący,
 • Mirosław Magda – członek,
 • Maciej Stasik – członek.

Podziękowania

W tym miejscu dziękujemy za zaangażowanie w działalność stowarzyszenia tyn członkom władz TPNiZN, którzy w dniu 18 września 2017 r. zakończą pełnienie swoich funkcji. Mam tu na myśli przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Martę Ocharską, członków komisji Karolinę Wilczak i Romana Surdyka oraz członka zarządu Czesława Kowalczyka.

Loading

Podobne wpisy