||

Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

18 września 2014 r. być może przejdzie do historii naszego miasta. Dzisiejszego wieczoru powołano bowiem do życia nowe namysłowskie stowarzyszenie regionalne. Swoją pracę rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.

Dzisiejsze wydarzenie poprzedziły dwa spotkania Grupy Inicjatywnej, które w lipcu i sierpniu odbyły się w Izbie Regionalnej. Wreszcie przyszedł czas na zebranie założycielskie stowarzyszenia. Wymogi prawne ustalają na 15 minimalną liczbę osób, która może powołać do życia tego typu organizację. Nie ukrywam, że zasada ta wprowadziła pewną nerwowość w przygotowywanie zebrania.

Obradom miałem zaszczyt przewodniczyć jako pomysłodawca utworzenia stowarzyszenia. Po przywitaniu uczestników zebrania, którzy w liczbie 24 przybyli o godzinie 18:30 do Dworku Różanego w Namysłowie, przedstawiłem pokrótce ideę powołania stowarzyszenia oraz dotychczas podjęte działania. Następnie nastąpiło odczytanie treści statutu, wprowadzenie poprawek oraz głosowanie nad przyjęciem stowarzyszeniowej „konstytucji”. Akt ten sprawił, że Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej zostało powołane do życia i rozpoczęło swoje funkcjonowanie.

Ostatecznie, członkami-założycielami Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej zostały 22 osoby, czyli o siedem więcej niż wymagane minimum. Z tego grona wybraliśmy władze stowarzyszenia, czyli Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Zgodnie ze statutem, kierować będą one pracami organizacji przez trzyletnią kadencję, a więc do dnia 18 września 2017 r.

W skład Zarządu weszli: Mateusz Magda – prezes, Marcin Piekarek – wiceprezes, Dominik Walczak – sekretarz, Łukasz Ocharski – skarbnik, Adam Boczarski – członek zarządu, Magdalena Kownacka – członek zarządu oraz Sylwester Zabielny – członek zarządu.

Komisję Rewizyjną tworzą z kolei: Karolina Szkutnik – przewodnicząca, Andrzej Rekść – członek i Roman Surdyk – członek.

Pozostali członkowie-założyciele stowarzyszenia to: Kajetan Gawle, Magdalena Głód, Marek Kamieniecki, Magdalena Mróz, Marcin Pasieko, Antoni Płócieniczak, Bartłomiej Porzucek, Błażej Sobaszek, Tomasz Śniadecki, Michał Wilczak, Artur Włodarczyk oraz Krzysztof Wolf. Spośród założycielek i założycieli TPNiZN niemal wszystkie osoby to mieszkańcy Namysłowa. Wyjątki stanowią Bartłomiej Porzucek i Tomasz Śniadecki, zamieszkali w niedalekich Kamiennej i Ziemiełowicach.

Autor fotografii: Andrzej Rekść.

Loading

Podobne wpisy