|

Nazwy terenowe i miejscowe w okręgu namysłowskim #2

Kontynuujemy zamieszczanie przetłumaczonych na język polski fragmentów artykułu Fritza Tarteyny pt. Die Flurnamen in der Gemarkung Namslau. W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi Nazwy terenowe i miejscowe w okręgu namysłowskim. Oryginalny tekst powstał na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, o czym świadczy zbieżność jego treści z danymi zawartymi w wydanej w 1929 r. księdze adresowej. W dalszej części artykułu majstra Tarteyny czytamy:

W okolicy i w obrębie miasta warto wymienić następujące nazwy miejscowe:

  1. Schlossteichwiese (Łąka przy Stawie Zamkowym) – obecnie [czyli w momencie pisania artykułu przez F. Tarteynę – przyp. red.] ogród willi A. Haselbacha [Staw oraz willa nie istnieją od kilkudziesięciu lat. Współcześnie w ich miejscu znajdują się warzelnia oraz hale magazynowe browaru],
Fritz Tarteyna, Die Flurnamen in der Gemarkung Namslau.
Willa Haselbachów na pocztówce z roku 192

2. Grosserondell (Wielki Rondel) – fortyfikacja ziemna, usytuowana mniej więcej w miejscu dzisiejszego dworca towarowego [ul. Dworcowa 11],

3. Schlossbastion (Bastion zamkowy) – ogród na północ od zamku,

Fritz Tarteyna, Die Flurnamen in der Gemarkung Namslau.
Rok 1902. Ogród namysłowskiego zamku oraz przepływająca w jego sąsiedztwie Młynówka. Dawny Bastion Zamkowy na pocztówce z wydawnictwa Oskara Opitza.

4. Klostergarten (Ogród klasztorny) – należący do pani Rothe [w 1929 r. wdowa Ida Rothe mieszkała przy Hintergasse 4 – współcześnie ul. Piastowska],

5. Stegewiese (Łąki Kładkowe), wąski pas łąki między Kiehlweg (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego) i Schlossteich (Staw Zamkowy). Kronika [Liebich, 1862] często wspomina o „długich mostach”. Stąd prawdopodobnie łąka wzięła swoją nazwę.

6. Wehl Parzelle (Parcela Wehla), ogród między promenadą a młynem miejskim, dzierżawiony przez pana Banascha [Majster August Bannasch, z zawodu farbiarz, mieszkał przy Hintergasse 8 – obecnie Piastowska 10].

7. Eierbergel (Górki Jajeczne), pozostałości po szańcach nad Młynówką, w pobliżu Urzędu Pracy (obecnie w tym miejscu komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej),

Fritz Tarteyna, Die Flurnamen in der Gemarkung Namslau.
Górki Jajeczne, czyli pozostałości po dawnych szańcach, chroniących Namysłów od północnego-wschodu. Pocztówka z roku 1936.

8. Schützenzwinger (Międzymurze Strzeleckie), przestrzeń między podwójnymi murami miejskimi od Schützenhausu (Domu Strzeleckiego) do Landratsamtu (Starostwa). To tutaj strzelcy namysłowskiej gildii doskonalili swoje umiejętności [W tym miejscu pewne nieścisłości co do lokalizacji międzymurza – rozciągało się ono między obecnymi ulicami Stanisława Dubois i Bolesława Chrobrego, wewnątrz południowego odcinka murów miejskich. Być może Tarteyna miał na myśli przestrzeń między murem, a pozostałościami bastionów, czyli fortyfikacji ziemnych].

9. Schanzengrundstück (Działki Szańcowe), dawniej fosa, dziś w większości zniwelowana. Rozciąga się od Harnosschen Garten [Ogrody Harnossa – teren „starego PKS” oraz placu targowego] przez Wilhelmstrasse (ul. Bohaterów Warszawy) do Widawy. Dzisiejsze boisko sportowe [czyli Plac Powstańców Śląskich, do 1945 r. Sportplatz] zostało utwardzone dopiero po wybudowaniu linii kolejowej Namysłów-Kępno [czyli po roku 1912]”.

Fritz Tarteyna, Die Flurnamen in der Gemarkung Namslau.
Fragment promendady spacerowej, otaczającej Namysłów od II połowy XIX wieku. Na wprost rozciąga się współczesny Plac Powstaców Śląskich

CIĄG DALSZY NASTĄPI…

Poprzedni artykuł z serii Nazwy terenowe i miejscowe

Tekst: Fritz Tarteyna, Die Flurnamen in der Gemarkung Namslau, [w:] http://www.namslau-schlesien.de/flurnamen.html, [dostęp: 11 II 2023 r.],

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Mateusz Magda (TPNiZN),

Źródło ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz