||

XX Walne Zebranie Członków

Za nami obrady jubileuszowego, XX Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.

Nieoczekiwane komplikacje

Dzisiejsze zebranie zwołał 8 maja Zarząd, podejmując uchwałę nr XCVII/356/2024. Pierwotnie miejscem obrad miała być Rezydencja Limba przy ul. Oławskiej 13, w ostatniej chwili doszło jednak do zmiany. Ostatecznie spotkaliśmy się w sercu namysłowskiego rynku, czyli w funkcjonującej w ratuszu restauracji Młoda Ratuszowa. Właścicielom obu lokali dziękujemy za błyskawicznie osiągnięte porozumienie i umożliwienie nam przeprowadzenia zebrania w innej lokalizacji.

Wybór prezydium

O godzinie 19:00 przybyłych na spotkanie 22 członków TPNiZN powitał prezes Łukasz Ocharski, który stwierdził wymagane kworum i prawomocność zebrania. Po przedstawieniu przez sekretarz Milenę Fakowską porządku obrad, przystąpiliśmy do wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Michał Wilczak. Prezydium zebrania uzupełnili wiceprzewodniczący Mirosław Magda, a także protokolant Milena Fakowska.

Sprawy bieżące

Po wysłuchaniu przedstawionych przez sekretarz Fakowską oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mateusza Magdę informacji na temat działalności stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami, a także protokołu z ostatniego zebrania Komisji Rewizyjnej, przystąpiono do bloku głosowań. Jednomyślnie przyjęliśmy „Sprawozdanie finansowe za rok 2023”, uchwaliliśmy budżet na rok 2024, a także udzieliliśmy Zarządowi absolutorium.

Rozmowy o przyszłości

W dalszej części zebrania dyskutowaliśmy, korzystając z obecności w naszym gronie burmistrza Jacka Fiora i wiceburmistrza Michała Wilczaka, na temat form przyszłej współpracy TPNiZN i Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Omówiono zwłaszcza kwestię działań w ramach planowanych na wrzesień obchodów 775-lecia otrzymania praw miejskich. Poruszona została również kwestia wydarzeń, organizowanych w ramach jubileuszu 10-lecia naszego stowarzyszenia.

Obrady zakończyliśmy o godzinie 21:00. Po części oficjalnej nadszedł czas na rozmowy i dyskusje w węższym gronie, które trwały do późnego wieczora.

Dziękujemy uczestnikom!

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięło 22 spośród 58 członków stowarzyszenia. Za obecność dziękujemy koleżankom i kolegom: Joannie Dyk, Marcinowi Fakowskiemu, Milenie Fakowskiej, Jackowi Fiorowi, Władysławowi Kołodziejowi, Adamowi Komarnickiemu, Jackowi Kondrackiemu, Czesławowi Kowalczykowi, Jolancie Król, Elżbiecie Magdzie, Mateuszowi Magdzie, Mirosławowi Magdzie, Mieczysławowi Misterkiewiczowi, Łukaszowi Ocharskiemu, Antoniemu Płócieniczakowi, Bartłomiejowi Porzuckowi, Romanowi Surdykowi, Dawidowi Szałajowi, Bernadecie Szkudlarek, Tomaszowi Śniadeckiemu, Katarzynie Ulbrych oraz Michałowi Wilczakowi.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz