|||

Historie Małych Ojczyzn. Woskowice Małe

W Świetlicy Wiejskiej w Woskowicach Małych odbyło się dziś pierwsze spotkanie z cyklu „Historie Małych Ojczyzn”.

Do tego wydarzenia doszło z inicjatywy sołtysa Woskowic Małych, pana Marcina Bilińskiego. Na jego zaproszenie prezes TPNiZN Mateusz Magda przedstawił mieszkańcom sołectwa oraz przybyłym pasjonatom historii lokalnej specjalnie w tym celu przygotowaną prezentację multimedialną. Przedstawione zostały także artykuły, poświęcone wielowiekowej historii wsi.

Podcztówki z Woskowic Małych. Po lewej: pałac, szkoła ewangelicka i sierociniec. Po prawej: pałac, kościół, piekarnia-masarnia, szkoła katolicka i szkoła ewangelicka.

Nie zabrakło również przeglądu archiwalnych kartek pocztowych, które uwieczniły dla potomnych wizerunek miejscowości, która do 1945 r. nosiła nazwę Lorzendorf. W opowieści pojawiły się także obiekty zabytkowe. Mamy w tym miejscu na myśli szczególnie parafialny kościół św. Wawrzyńca oraz pałac, w którym obecnie ma swoją siedzibę Ośrodek Leczenia Odwykowego.

Pałac w Woskowicach Małych na pocztówce wysłanej 11 października 1899 r. (wyd. Adolph Toebe, Namslau).

Bardzo dziękujemy panu sołtysowi Bilińskiemu za zaproszenie. Była to cenna okazja, do zaprezentowania społeczności lokalnej pewnych z pewnością nieznanych szerzej faktów, dotyczących miejscowości, w której żyją na co dzień. Już teraz zgłaszamy gotowość do organizacji w przyszłości kolejnych tego rodzaju wydarzeń, podczas których, podobnie jak podczas dzisiejszego spotkania, wspólnie poznawać będziemy „Historie Małych Ojczyzn”.

Pocztówki z Woskowic Małych. Po lewej: karczma, szkoła ewangelicka, pałac, kościół i plebania. Po prawej: szkoła ewangelicka, pałac, posterunek celny oraz pomnik wojenny.

Dzisiejszy wpis ilustrują liczne pocztówki, a także archiwalne fotografie, wykonane w Woskowicach Małych.

Po lewej: Pałac w Woskowicach Małych, po prawej kościół św. Wawrzyńca.

Źródło ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN oraz zasoby portalu Fotopolska.

Loading

Podobne wpisy