|||

Kościół św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych

Pierwsza wzmianka o Woskowicach Małych powstała jakoby w 1201 r. i jest związana z dokumentem biskupa wrocławskiego Jarosława. Wydaje się jednak, że jest to informacja niepewna, a pierwsze dokumenty wymieniające wieś powstały ok. 1360 r. Pewne jest to, że kościół w Woskowicach Małych jest cennym zabytkiem śląskiej architektury drewnianej.

Nieprzypadkowy wydaje się być w tej sytuacji patron tutejszego kościoła, św. Wawrzyniec z Rzymu (w języku niemieckim Laurentius von Rom). Pierwszy poświęcony mu kościół istniał w Lorenczendorffie już w 1417 r. W ciągu wieków drewniany kościół w Woskowicach Małych wielokrotnie przebudowywano, obecny kształt uzyskał w roku 1711. Odnowiona została wówczas także słupowa wieża.

Najstarszym elementem wyposażenia świątyni jest późnogotycka ambona (XVI w.) Z XVIII w. pochodzi barokowy ołtarz oraz wykonany przez rychtalskiego malarza Baihafa zespół polichromii w postaci wici akantowej, kotar i festonów. W latach 1888-1889 staraniem parafian kościół został podmurowany, a z drewnianych elewacji usunięto gliniany tynk. Nawy, prezbiterium i zakrystia obłożono z kolei nowymi deskami.

W latach 1525-1654 kościół św. Wawrzyńca był świątynią ewangelicką. O tym, że mimo przejęcia go przez katolików nadal odbywały się w nim nabożeństwa protestanckie świadczy fakt, że 18 stycznia 1945 r. namysłowski pastor Gottfried Röchling udzielił w Woskowicach Małych sakramentu małżeństwa.

Osoby interesujące się okresem II wojny światowej zainteresuje zapewne fakt, że właśnie w kościele św. Wawrzyńca 10 czerwca 1920 r. brał ślub kapitan Erich von Manstein, późniejszy niemiecki feldmarszałek. Jako mąż córki posiadaczy tutejszego majątku ziemskiego był on zresztą częstym gościem woskowickiego pałacu.

Woskowice Małe stanowią dziś centrum parafii św. Wawrzyńca. W jej skład wchodzą także Bukowa Śląska, Igłowice, Polkowskie z przysiółkiem Świbno oraz Woskowice Górne. Kościołami filialnymi są świątynie św. Jakuba Starszego (Bukowa Śląska) oraz św. Jadwigi (Woskowice Górne). Proboszczem parafii jest ks. Michał Małkiewicz.

Autor fotografii: Mateusz Magda (2016, 2019), Roman Szołdra (2015)

Źródło fotografii archiwalnej: Archiwum Cyfrowe TPNiZN

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz