||

„Stare” Namysłowskie Stowarzyszenie Gimnastyczne 1868. Tradycje i wartości #2

Nadeszła pora na publikację drugiej części artykułu, poświęconego działalności „Starego” Namysłowskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego, które funkcjonowało w naszym mieście w latach 1868-1945.

Zasady i regulamin

Organizacja działała na podstawie dokładnie opracowywanych rozporządzeń , które określały zarówno obowiązki, jak i prawa członków. Każdy z nich zobowiązany był do opłacania składek, a wysokość tychże była ustalana przez walne zgromadzenie. Specjalne zwolnienia z opłat przysługiwały zasłużonym członkom, którzy nie byli już aktywni zawodowo.

Członkostwo mogło ustać na skutek dobrowolnego wystąpienia, zaległości w opłacaniu składek lub wykluczenia za naruszenie zasad stowarzyszenia. Powody wykluczenia obejmowały poważne i powtarzające się naruszenia regulaminu, agitację polityczną prowadzoną wewnątrz stowarzyszenia, a także zachowania szkodzące jego reputacji.

Organizacja i zarząd stowarzyszenia gimnastycznego

Zarząd Alten Turnvereins 1868 Namslau składał się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, głównego kierownika gimnastyki, skarbnika, sekretarza, a także innych wybranych członków. W sierpniu 1923 r. zarząd liczył w sumie aż trzynaście osób. Do tego kolejna piątka kierowała działalnością oddziałów – żeńskiego oraz gier.

Przewodniczący reprezentował organizację na zewnątrz i przewodniczył zebrania zarządu oraz walne zgromadzenia. Skarbnik odpowiedzialny był za zarządzanie finansami, natomiast sekretarz prowadził dokumentację działalności.

Zarząd „Starego” Namysłowskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego 1868 wedle stanu na dzień 3 sierpnia 1923 r. (namslau-schlesien.de).

Wartości i wspólnota

„Stare” Namysłowskie Stowarzyszenie Gimnastyczne 1868 nie tylko promowało zdrowy styl życia. Kształtowało ono również silne więzi społeczne wśród swoich członków i członkiń . Organizowane zajęcia i wydarzenia, takie jak wycieczki czy publiczne zgromadzenia, były okazją do integracji i wspólnego spędzania czasu. Stowarzyszenie dbało o to, by każdy członek czuł się częścią większej wspólnoty, wspierając jednocześnie jego rozwój fizyczny i „duchowy”.

Popularnym miejscem weekendowych wycieczek była Ślęża. Wiele się w tej materii nie zmieniło po dziś dzień (fotopolska.eu).

Dziedzictwo stowarzyszenia gimnastycznego

Choć instytucja, której działalność opisujemy, przestała istnieć już niemal 80 lat temu, to jednak jego dziedzictwo żyje nadal w pamięci Namslauerów. Historia stowarzyszenia jest świadectwem więzi społecznych i wartości, które kształtowały mieszkańców Namysłowa przez wiele pokoleń. Wspomnienia o stowarzyszeniu, jego działalności i wpływie na życie lokalnej społeczności są wciąż żywe w opowieściach starszych dawnych mieszkańców oraz w lokalnych archiwach historycznych.

Warto pamiętać , ze po zakończeniu II wojny światowej, w ramach postanowień konferencji poczdamskiej, doszło do masowych przesiedleń ludności niemieckiej z terenów wschodnich, w tym z okolic Namysłowa. Było to wynikiem decyzji aliantów o przesunięciu granic Polski na zachód i północ. Oznaczało, że tereny dotychczas niemieckie, takie jak m. in. Dolny Śląsk, zostały oddane pod polską administrację.

Historia „Starego” Namysłowskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego 1868 to przykład, jak organizacje społeczne mogą wpływać na rozwój miejscowej ludności. Czynią to np. promując zdrowy styl życia, sport, moralność i klasycznie pojmowany patriotyzmu. Nie zapominajmy, iż również w II Rzeczypospolitej Polskiej połączenie działalności gimnastycznej z patriotyczną i bojową nie było rzadkością (organizacja „Sokoła”, harcerstwo, bractwa kurkowe). Można więc mówić o pewnym europejskim trendzie.

Pamiątką po działalności namysłowskiego środowiska gimnastycznego jest sala sportowa, którą wzniesiono w roku 1914 (fotopolska.eu).

Zachęcamy do komentowania i udostępniania tego wpisu, a także do wspierania codziennej działalności naszego stowarzyszenia. Można to zrobić np. zapraszając działaczy TPNiZN na wirtualną kawę – https://buycoffee.to/tpnizn

Źródła ilustracji: 1. Zbiory stowarzyszenia Namslauer Heimatfreunde; 2. Fotografie gimnastyczne autorstwa Heinricha Hamanna; 3. Zasoby portalu Fotopolska.

Literatura: 1. Alten Turnverein 1868 Namslau, Grundgesetz des Alten Turn=Vereins 1868 Namslau, [w:] http://www.namslau-schlesien.de/tv_satzung.htm, [dostęp: 23 VI 2024 r.]

Poprzednia część: „Stare” Namysłowskie Stowarzyszenie Gimnastyczne 1868. Tradycje i wartości #1

Loading

Podobne wpisy