||

Kościół św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej

W Bukowie Śląskiej, przy prowadzącej w kierunku Kępna Drodze Krajowej nr 39, znajduje się znakomicie widoczny z daleka kościół św. Jakuba Starszego.

Istnienie pierwszego kościoła w Bukowie Śląskiej wzmiankowane jest w roku 1400. W XVI w. powstał drewniany kościół, do którego w 2 połowie XVII wieku dobudowano dwie murowane kaplice (północną około 1666 , a południową w 1687 roku).

W latach 1786-87 wrocławski archidiakon von Strachwitz ufundował istniejącą do dziś świątynię. Powstała ona w stylu barokowym. Do nowo powstałego budynku włączono XVII-wieczne kaplice. W 1864 roku usunięto zniszczony hełm wieży, którą następnie podwyższono i w 1869 roku zwieńczono nowym szczytem.

W czasie swojego istnienia kościół doświadczał licznych prac remontowych. Wspomnijmy kilka: 1848 – wymiana pokrycia dachowego, 1869 – wykonanie maswerków okiennych, 1874 – otynkowanie wnętrza, 1958 – odnowienie kościoła. W ostatnich latach na nowo otynkowano i pomalowano wieżę oraz osuszono ściany prezbiterium, po uprzednim skuciu starego tynku.

Kościół św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej jest filialną świątynią Parafii św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych. Wchodzi ona w skład Dekanatu Namysłów-Wschód, przynależnego z kolei do Archidiecezji Wrocławskiej.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz