|||

Zamek w Namysłowie

Stanowiący obecnie własność Browaru Namysłów zamek jest niedostępny dla zwiedzających. Budowla jest ukryta przed okiem turysty także dlatego, że przylega do budynków, w których znajdują się biura browaru. Podziwiać go można jedynie z pewnej odległości.

Rezydencja Piastów i Luksemburgów

Pierwsza rezydencja władającego miastem księcia istniała już zapewne w roku 1313. W następstwie rozpadu monarchii Henryka III Głogowskiego powstało wówczas niezależne księstwo ze stolicą w Namysłowie. Rozbudowę obiektu, chroniącego dostęp do miasta od zachodu, zainicjował w 1360 r. cesarz (i zarazem król Czech) Karol IV Luksemburski. Od tego czasu na zamku mieszkał królewski namiestnik, zwany starostą lub kapitanem.

Wrocławscy rajcy rozbudowują zamek

XIV-wieczny zamek to jego dzisiejsza część północna. Rozbudowa zamku nastąpiła po 1533 r. Jego właścicielem została wówczas wrocławska rada miejska. Z tego okresu pochodzi zachodnie skrzydło budowli oraz budynek bramny, położony we wschodniej części kompleksu. Wejściem głównym do zamku był wówczas widoczny z dziedzińca ryzalit, na którego piętrze mieściła się książęca kaplica.

Rycerze w habitach

W latach 1703-1810 właścicielem warowni był Zakon Krzyżacki. Otrzymał go od cesarza Leopolda I Habsburga wraz z lennem zamkowym, czyli sześcioma wsiami w pobliżu Namysłowa. Z czasów krzyżackiego władania zamkiem pochodzi skrzydło południowe, dobudowane w XVIII w. Po sekularyzacji majątków klasztornych, jaka nastąpiła w Królestwie Prus w roku 1810, zamek stał się własnością starostwa, a następnie trafiał w ręce prywatnych właścicieli. Jednym z nich był Hugo von Garnier, właściciel Biestrzykowic. Jego staraniami w 1861 r. udało się wyremontować zamkową kaplicę.

Piwowar panem na zamku

Kolejnym posiadaczem zamku stał się właściciel browaru, August Haselbach (1820-1897). Zakupił on budowlę w roku 1895, na stałe wiążąc ją z posiadanym przez siebie browarem. Nowy gospodarz usunął z okolic fortecy wiele starych budowli (m. in. Bramę Wrocławską), a same wnętrza poddał gruntownym modernizacjom. Ostatnie większe prace remontowe zostały wykonane wewnątrz budowli w latach  1937-1938. Właścicielem zamku był już wówczas wnuk Augusta, Albrecht August Haselbach (1892-1979).

Warownia zmienia się w muzeum

Tuż przed wybuchem II wojny światowej właściciel zamku zaczął umieszczać w nim przedmioty świadczące o przeszłości miasta i okolic, urządzając w środku muzeum regionalne. Zimą 1944/45 r. opuszczający Namysłów Niemcy zabrali ze sobą wiele z tych wartościowych eksponatów. Kolekcja Haselbacha trafiła do Bawarii, a on sam na zawsze opuścił Śląsk. Pozostałe w Namysłowie zbiory wzbogaciły kolekcje Muzeum Narodowego we Wrocławiu i instytucji krakowskich. Jak wiemy funkcję muzealną pełnił zamek jeszcze stosunkowo niedawno, ostatecznie zgromadzone w nim pamiątki opuściły warownię po ponownym przejęciu zamku przez browar. Nastąpiło to na przełomie XX i XXI stulecia.

Studnia z zamkowego dziedzińca

Warto wspomnieć, że renesansowa studnia, którą możemy podziwiać na dziedzińcu, została sprowadzona do Namysłowa z parku krajobrazowego w Bukowcu (pow. jeleniogórski).

Autorzy fotografii: Mateusz Magda, Roman Szołdra

Źródła ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN

Loading

Podobne wpisy