|||

Kościół Wszystkich Świętych w Głuszynie

Głuszyna, pod zlatynizowaną nazwą Glussina, po raz pierwszy została wymieniona w źródłach w 1295 r. Miało to miejsce na kartach Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, czyli katalogu dóbr Biskupstwa Wrocławskiego. Wieś (a dokładnie jej część – w Głuszynie majątek posiadał również Zakon Krzyżacki) stanowiła własność diecezjalną aż do XIX wieku.

Od filii po parafię

Pierwszy z głuszyńskich kościołów został wzniesiony z drewna na początku XV wieku. Służył wiernym do 1839 roku, kiedy go rozebrano, a na jego miejscu zaczęła się budowa obecnie istniejącej świątyni. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Głuszynie powstał w latach 1842-1844., gdy wieś stanowiła część parafii w Rychtalu. Miejscową parafię erygowano dopiero w 1917 roku.

Głuszyński kościół katolicki był motywem często pojawiającym się na pocztówkach.

Zabytkowe wyposażenie

Warto zwrócić uwagę na barokowe wyposażenie kościoła, do którego należą m.in. ołtarz, chrzcielnica (wykonana około roku 1730) oraz krucyfiksy. Z czasu zakończenia budowy pochodzą również organy wykonane przez rychtalskiego organmistrza Jakuba Spiegela (1792-1863). Na zainteresowanie zasługuje późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej przedstawiająca św. Annę z Maryją i Jezusem. Jednym z cenniejszych zabytków znajdujących się w świątyni jest późnogotycki dzwon z pochodzącą z 1492 roku minuskułową inskrypcją.

Prezbiterium kościoła, z widokiem na ołtarze główny i boczne. Po prawej figura św. Anny Samotrzeć na różnych etapach prac konserwacyjnych zabytku.

Obrazy, ikony, witraże

Spośród licznych obrazów zdobiących ściany kościoła warto przywołać przedstawiania św. Piotra i Trójcy Świętej w bogato zdobionych rokokowych ramach oraz ikonę Matki Boskiej napisaną w stylu włodzimierskim. Sztuki wizualne są reprezentowane także przez znajdujące się w prezbiterium witraże, na których odnaleźć możemy wizerunki świętych m.in. Jana Nepomucena, Barbary i Jadwigi Śląskiej.

Kościół Wszystkich Świętych powstał w latach 1842-1844.

Relikwie świętych i krucyfiks z obozu zagłady

W świątyni znajdują się dwa ołtarze boczne będące miejscem przechowywania relikwii męczennic – świętych Wiktorii i Fortunaty. Ich autentyczność potwierdził pod koniec lat 70. XIX w. biskup pomocniczy Diecezji Wrocławskiej – Hermann Gleich (1815-1900, w młodości wikariusz w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie). Wewnątrz ołtarzy znajdują się pisemne poświadczenia, podwójnie opatrzone lakowymi pieczęciami.

Na uwagę zasługuje również drewniany krzyż wieńczący nawę. Krucyfiks wykonano z podkładów kolejowych, będących elementami linii prowadzącej do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w czeskim Terezinie (Theresienstadt).

Współczesność parafii w Głuszynie

Obecnie parafia w Głuszynie jest miejscem przechowywania ksiąg chrztów, ślubów i zgonów, które sporządzano tutaj od końca XVIII w. Wspólnota posiada także własną kronikę powstającą od 1945 r. opisującą ważne wydarzenia mające miejsce we wspólnocie w czasie kilkudziesięciu lat. Na jej kartach możemy odnaleźć relacje z uroczystości, nabożeństw, nazwiska wiernych angażujących się w życie miejscowego Kościoła, a także informacje na temat codziennego funkcjonowania parafii.

We wrześniu 2023 r., proboszcz tutejszej parafii, ks. Grzegorz Tabaka, wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, zostając naszym stowarzyszeniowym kolegą.

Na przykościelnym cmentarzu zachowały się przedwojenne nagrobki, świadectwo przeszłości tej położonej na Śląsko-Wielkopolskim pograniczu wsi. Po lewej grób proboszcza Richarda Gawlitzka, po prawej właściciela majątku ziemskiego Josepha Zuckera.

Autor fotografii: Sebastian Ruszała (więcej zdjęć na stronie Kocham Opole i Opolskie), ks. Grzegorz Tabaka, Zasoby portalu Fotopolska.

Literatura: 1. K. Degen, W. Bleyl, V. Werbik, F. Focke, Die Bau und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau, Breslau 1939; 2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII, Województwo opolskie (red. T. Chrzanowski, M. Kornecki), zeszyt 7 (Powiat namysłowski), Warszawa 1965; 3. K. Cieplik, Rychtalscy organmistrzowie, Kępno 2018.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz