||

Pałac w Jakubowicach

Jakubowice to nieduża wieś, sąsiadująca z Wilkowem, Idzikowicami i Smarchowicami Małymi. W miejscowości znajduje się zabytkowy, neoklasycystyczny pałac, otoczony wartościowym pod względem historycznym parkiem ze starym drzewostanem liściastym. Obecnie dawna rezydencja właścicieli majątku ziemskiego pełni rolę hotelu.

Pierwsza wzmianka o Jakubowicach pochodzi z 1293 r. W dokumencie wystawionym przez rycerza Herborda z rodu Quas jako świadek wystąpił niejaki Kristan piszący się de Jacobisdorf. Na zachód od obecnego budynku zachowały się ślady po wcześniejszym, średniowiecznym lub renesansowym pałacu, który spłonął w roku 1688. Rezydencję otaczały fosy, w znacznej mierze zasypane w 1926 r. Na miejscu starej rezydencji wzniesiono na początku XIX w. spichlerz, z prawdopodobnym wykorzystaniem pałacowych piwnic o sklepieniu kolebkowym.

W 1882 r. wzniesiony został w Jakubowicach neoklasycystyczny pałac, którego ostatnim przedwojennym właścicielem był Ulrich Scholz und Rautenstrauch, gospodarujący na dawnych dobrach rycerskich. W 1940 r. Jakubowice były liczącą 280 mieszkańców wsią. Jej sołtysem był Reinhold Neumann, którego księga adresowa określiła mianem bauera – dobrze sytuowanego rolnika. Prezentowany dziś zabytek to budowla murowana, otynkowana, dwukondygnacyjna, czteroosiowa, z dachem siodłowym, o okapach wspartych na profilowanych belkach, kryta dachówką ceramiczną (w latach 60. pałac opisano jako kryty papą).

Pocztówka z lat 40. XX wieku

W 1939 r. na terenie parku można było zobaczyć grobowiec Johanna Gottlieba Köhlera (1749-1815), królewskiego komornika i dziedzicznego właściciela Jakubowic. Nagrobek z piaskowca zwieńczony był stylizowaną na kość kolumną i pokryty inskrypcjami w języku łacińskim, zapisanymi kursywą.

W ostatnich latach popadający w ruinę pałac i sąsiadujące z nim zabudowania dawnego majątku Jakobsdorf wyremontowano na potrzeby utworzenia w nim hotelu i centrum konferencyjnego. Związane jest to z powstaniem prowadzonej przez firmę Osadkowski SA z Bierutowa stadniny Jakubus. Z biegiem czasu w Jakubowicach powstaje coraz prężniej działający ośrodek jeździecki.

Pałac w Jakubowicach (fot. Roman Szołdra, 2015)

Autor fotografii: Roman Szołdra (http://turystyka-namyslow.pl/08-trasa-bordowa/)

Źródło ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz