||

Kościół św. Anny w Bąkowicach

Pierwsze wzmianki o położonej nieopodal traktu ze Świerczowa do Mąkoszyc osadzie Bank pochodzą z roku 1359. Niedługo wcześniej nastąpiła lokacja wsi na prawie niemieckim.

Zapewne również wtedy powstał tu pierwszy kościół, którego istnienie poświadczają jednak dopiero dokumenty z II połowy XVI wieku, przekazujące informację, że parafia w Bąkowicach erygowana została w 1378 r.

Bąkowicka pieta

Średniowieczna budowla została rozebrana w roku 1581, a w ciągu kolejnego roku miejscowa gmina ewangelicka wzniosła na jej miejscu nowy, drewniany kościół. Najcenniejszym zabytkiem ruchomym, który można zobaczyć w kościele, jest z całą pewnością gotycka pieta. Pochodzi ona z I połowy XIV wieku i zapewne stanowi element wyposażenia wspomnianego wyżej pierwszego bąkowickiego obiektu sakralnego.

Święta spoza Biblii

Istniejący do dziś kościół nosi wezwanie św. Anny. Jest to postać niewystępująca w Nowym Testamencie. Znana jest nam jedynie z pism apokryficznych. Według Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza święta Anna była żoną Joachima, z którym miała jedno dziecko – córkę Maryję. W ten sposób była babką Chrystusa, zmarła gdy miał on około 20 lat. W sztuce często przedstawiano świętą w towarzystwie córki i wnuka – takie wyobrażenie określane jest przez specjalistów mianem Świętej Anny Samotrzeć.

Architektura kościoła

Kościół w Bąkowicach wybudowano w latach 1837-39 w miejscu zniszczonej przez pożar drewnianej świątyni. Mistrz murarski Hasenwinkel z Namysłowa postawił obiekt murowany, jednonawowy, z półkoliście zamkniętym prezbiterium. W 1869 r. od strony zachodniej dobudowana została kwadratowa wieża. Z roku 1914 pochodzi kaplica, którą zlokalizowano przy południowej ścianie kościelnej wieży. Wnętrza odnawiano w 1934 i 1957 r.

Centrum parafii

Kościół w Bąkowicach stanowi obecnie centrum rzymskokatolickiej parafii św. Anny. Jej proboszczem jest od 2008 r. ks. Andrzej Jaremko. Do parafii przynależą także kaplice mszalne w Goli (Miłosierdzia Bożego) i Roszkowicach (powiat brzeski, św. Józefa). W niedziele odprawiane są w parafii 4 msze – o godzinach 7:30 (Bąkowice), 9:00 (Gola), 10:30 (Roszkowice) i 12 (Bąkowice), zaś w dni powszednie w Bąkowicach o godzinie 17.

Autor fotografii: Roman Szołdra (http://turystyka-namyslow.pl/07-trasa-czerwona/)

Źródła ilustracji: Zasoby portali Fotopolska.eu oraz Polska-org.pl

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz