|||

Pągów – Zespół pałacowo-folwarczny

Pałac w Pągowie to co prawda obiekt powstały 140 lat temu, jednak pierwsze wzmianki o majątku ziemskim są dużo starsze. Dokumenty, opowiadające o władanych przez Konrada Seultetusa von Pangau włościach, pochodzą z XVII wieku. Jeszcze w tym samym stuleciu kolejnymi właścicielami wsi byli: Wenzel von Otterwolf, Hans von Strachwitz oraz ród von Blanckensteinów. We władaniu tych ostatnich Pągów pozostał przez niemal 200 lat.

Z rąk do rąk

Ostatni z Blanckensteinów – Johan Albert sprzedał w 1840 r. majątek Augustowi von Randow, który z kolei już w 1844 r. przekazał go Augustowi Scholzowi. Kolejnymi właścicielami byli: profesor August Beloch (w latach 1864-1889) oraz ponownie Scholzowie, którzy pozostali w Pągowie do 1945 r. To właśnie profesorowi Belochowi zawdzięczać należy budowę obecnego, neoklasycystycznego pałacu, który powstał w latach 1875-1876. Z kolei jego przebudowy związane są już z panowaniem Scholzów, bowiem miały miejsce w latach 1918-1919 i w roku 1937. Ta ostania nadała pałacowi wygląd obecny.

Gdzie się podziały te PGR-y…

Po roku 1949 w Polsce, a więc i na tzw. Ziemiach Odzyskanych powstawać zaczęły Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), z których jeden urządzono także w znacjonalizowanym majątku ziemskim w Pągowie. 70-letnia rezydencja stała się biurowcem, a w konsekwencji zabudowania folwarczne wykorzystywano zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Pągowskim agro zarządza… Pagro

Po przemianie ustrojowej, która nastąpiła na przełomie lat 80. i 90. zlikwidowano PGR-y, a te położone m. in. w Pągowie i Krzykowie wydzierżawiła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1993 r. spółka Pagro, która do dziś zarządza obiektami. Pałac w Pągowie mieścił od tej pory biura spółki oraz mieszkania pracownicze.

Nie tylko pałac

Zabytkowy zespół pałacowo-folwarczny składa się z:

  • Pałacu wybudowanego w latach 1875-1876,
  • Gorzelni (1874),
  • Obory ( 1887),
  • Spichlerza (1898),
  • Kuźni (początek XX wieku).

Oficyna pałacowa zbudowana została w 1835 r. w stylu klasycystycznym. Jest to budynek parterowy, wymurowany z cegły, z wydatnym ryzalitem w elewacji tylnej. W trójkątnym szczycie znajduje się półkoliste okno oraz plakietka z datą 1835 oraz literami J A v B (Johan Albert von Blanckenstein).

Park krajobrazowy

Położony na południe od pałacu park krajobrazowy założony został w wieku XIX. Przed elewacją ogrodową rezydencji znajduje się czworoboczna polana, ujęta podwójnymi rzędami starych lip.

Autorzy fotografii: Marek Maruszak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu), Roman Szołdra (http://turystyka-namyslow.pl/08-trasa-bordowa)

Źródło ilustracji: Zasoby portalu Fotopolska.eu

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz