||

Car Borys III z wizytą w Pokoju

Dziś Brytyjczycy, a także inni członkowie Wspólnoty Narodów, z większym lub mniejszym entuzjazmem świętują koronację Karola III na króla. W związku z tym, również my pozostajemy w temacie „koronowanych głów”. 94 lata temu w okolicach Namysłowa gościł bowiem car Bułgarii – Borys III.

Komuniści nie lubią monarchów

W kwietniu 1929 roku organy prasowe komunistycznych partii i komunizujących związków niemal całej Europy wystąpiły z gwałtownymi protestami. Wystąpiły one przeciwko planowanej wizycie znienawidzonego przez lewicowców bułgarskiego cara Borysa III (1894-1943). Monarcha miał bowiem gościć niebawem w Karlsruhe, leżącym w Badenii – jednym z landów związkowych Niemiec. Panujący od roku 1918 Borys III, był chrzestnym synem cara Rosji, Mikołaja II Romanowa (1868-1918). Nie tylko z tego powodu wzbudzał jednak wśród lewicy europejskiej silne resentymenty. Bułgaria lat 20. XX wieku była krajem politycznie niestabilnym. Rywalizowały w niej o władzę ugrupowania lewicy i prawicy. Ta ostatnia posiadała wsparcie cara Borysa. Doszło do tego, że w 1925 r. uszedł on cało z zorganizowanego przez komunistów zamachu na swoje życie.

Siostra Nadeżda z Carlsruhe

Inne gazety, w tym czeski dziennik „Duch Času„, nieco później skorygowały tę nietrafioną wieść. Wyjaśniono, że Borys III w tym czasie odwiedzał swoją siostrę Nadeżdę Koburg (1899-1958) w Carlsruhe na Górnym Śląsku. Czescy dziennikarze ujawnili w ten sposób błąd i niekompetencję w ówczesnych komunistycznych kręgach Europy. Okazało się, że istniały dwie miejscowości o podobnej nazwie (czasem zapisywanej jako Karlsruhe lub Carlsruhe) i podobnym układzie architektury, w kształcie gwiazdy. Nadeżda mieszkała w Pokoju w latach 1924-1945. Właścicielem tutejszego majątku ziemskiego był bowiem jej mąż, książę Albrecht Eugeniusz Wirtemberski (1895-1954).

W czasie deszczu królowie się nie nudzą

Car Bułgarii, sam będący ochrzczonym zarówno w wierze katolickiej, jak i prawosławnej, nie omieszkał również odwiedzić świątyń. Choć na chwilę wstąpił zapewne do ewangelickiego kościoła Księżnej Zofii, a także do katolickiej świątyni Podwyższenia Krzyża Świętego. Ponadto, skorzystał zapewne z okazji, aby spacerować po otaczającym Pokój (Bad Carlsruhe) parku zdrojowym lub polować w miejscowych lasach.

Więcej na ten temat także na naszym Facebooku oraz na stronie staresiolkowice.pl.

Źródła ilustracji: Wikimedia Commons, Archiwum Cyfrowe TPNiZN

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz