|||

ONA – czyli o namysłowskiej architekturze

FASADA (dawniej facjata) – to efektowna elewacja budynku o szczególnie dużej dekoracyjności i często o odmiennej kompozycji architektonicznej.

Nierzadko monumentalna, spełnia funkcje reprezentacyjne. Zazwyczaj jest to elewacja przednia, w której mieści się główne wejście do budynku.

Fasady kamienic namysłowskiego rynku na pocztówce z roku 1917.

W dawnych czasach fasada świadczyła o zamożności właścicieli budynku, dlatego też niejednokrotnie elewacje frontowe były pełne przepychu: zdobiono je płaskorzeźbami, złoceniami, pilastrami, portykiem, tympanonem itd. Dekoracyjność fasady podnosiły również ryzality oraz wykusze.

Ryzalit zobaczyć możemy choćby na elewacji secesyjnej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 11 (fot. Wacław Grabkowski, 2018).

W budownictwie sakralnym fasadę podkreślano poprzez rozbudowane portale drzwiowe, umieszczanie wież, rozet i witraży.

Po lewej: fasada Kościoła Zofii w Pokoju. Po prawej: zbliżenie na detale architektoniczne kościoła św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie.

W architekturze współczesnej fasada nie wyróżnia się zbytnio od pozostałych zewnętrznych ścian budynku.

Elewacja frontowa wybudowanego około roku 1965 bloku przy ul. Bolesława Chrobrego 8-10. Widoczne odejście od idei wejścia do budynku, znajdującego się w fasadzie (fot. Wacław Grabkowski, 2018).

Źródła ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN. Zasoby portalu Fotopolska.

Literatura: 1. Słownik terminologiczny sztuk pięknych (red. K. Kubalska-Sulkiewicz), Warszawa 2005.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz