|||

Nazwy terenowe i miejscowe w okręgu namysłowskim #4

Nadszedł czas na zamieszczenie ostatniego fragmentu artykułu Die Flurnamen in der Gemarkung Namslau, którego autorem był namysłowski przedsiębiorca budowlany Fritz Tarteyna. Jak już wspomnieliśmy, oryginalny tekst powstał na przełomie lat 20. i 30. XX w. Świadczy o tym zbieżność jego treści z danymi zawartymi w wydanej w 1929 r. księdze adresowej. Jak się przekonacie, tym razem sporo będzie o podmiejskich łąkach.

W kolejnej partii artykułu majstra Tarteyny czytamy:

W tej samej okolicy [tj. na pograniczu Namysłowa i Łączan – przyp. red.] znajdują się również Łąki Częściowe, Łąki Stawowe oraz dawne Łąki Stawowe . Te ostatnie są otoczone strumieniem płynącym z Łączan [mowa o istniejącej do dziś Namysłówce, jednym z dopływów Widawy]; po pęknięciu tamy na przestrzeni lat stawy te zamieniły się w łąki.

Fritz Tarteyna, Die Flurnamem in der Gemarkung Namslau
Ulica Mikołaja Kopernika nosiła niegdyś miano „Łąkowej”. Również obecnie w jej pobliżu znajdują się stawy, zasilane wodami przepływającego w pobliżu potoku Namysłówka (fot. Mateusz Magda)

Na zachód od Dzwonkowej Góry, przy torach linii do Pokoju, znajduje się Ropuszy Staw, a na wschód od nasypu kolejowego łąki Rossgartena i Siegrotha. Łąki na zachodnim krańcu długiego zagajnika przy Drodze Ziemiełowickiej nazywają się Łąkami Drewnianej Marty. Przypuszczalnie w tym miejscu znajdowała się niegdyś drewniana kapliczka, obrazek świętej lub coś podobnego. Możliwe, że bagnista ścieżka była „drewnianą torturą” [martyrą] dla woźniców. Dzierżawne Pole znajduje się przy tej ścieżce w pobliżu dawnej ziemiełowickiej komory celnej [obecnie dom przy ul. Jana Pawła II 12).

Fritz Tarteyna, Die Flurnamem in der Gemarkung Namslau
Dawny „Simmelwitzer Zollhaus” przy ulicy Jana Pawła II (fot. Waldemar Makowicz)

W pobliżu miasta znajduje się Staw Walkego, którego folusz służył do produkcji filcu i sukna [mowa o istniejącym do dziś stawie miejskim, budynek młyna i folusza rozebrano po 1945 r.]. Pomiędzy „Stodołami” [dawne określenie części ulicy Józefa Piłsudskiego od zbiegu z ulicami Dworcową i Adama Mickiewicza po ogródki działkowe], a Koleją Kluczborską [tj. torami linii kolejowej nr 143] znajduje się ślady po „Torze Wyścigowym”, na którym odbywały się wielkie wyścigi konne.

Fritz Tarteyna, Die Flurnamem in der Gemarkung Namslau
Rok 1940. Staw przy ówczesnym Adol-Hitlerplatz (obecnie miejsce to nosi znacznie sympatyczniejszą nazwę). W tle budynek młyna z foluszem, obecnie w jego miejscu znajdują się budynki usługowe przy ulicy Mariańskiej (Archiwum Cyfrowe TPNiZN)

Prywatna ścieżka do cegielni Haselbacha i tartaku Feigego [zabudowania przy ulicy Kolejowej, współcześnie składy materiałów budowlanych] graniczy z Plamą Cukrową. Ten wysokowydajny kawałek ziemi otrzymał specjalną nazwę w języku ojczystym.

Fritz Tarteyna, Die Flurnamem in der Gemarkung Namslau

Poprzedni artykuł z serii:

Tekst: Fritz Tarteyna, Die Flurnamem in der Gemarkung Namslau, [w:] http://www.namslau-schlesien.de/flurnamen.html, [dostęp: 15 III 2023 r.],

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Mateusz Magda (TPNiZN),

Źródło ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz