||

ONA – czyli o namysłowskiej architekturze

WYKUSZ – to wystający poza lico ściany element konstrukcyjny poszerzający wnętrze budynku. Nadwieszony jest powyżej parteru na wysokości jednej lub kliku kondygnacji.

Ta forma architektoniczna wywodzi się z architektury Bliskiego Wschodu, gdzie pełnił funkcję obronną. W Europie w czasach gotyku urządzano w nich toalety.

Po lewej: Kamienica przy ul. Marii Skłodowskie-Curie 15-17 w Łodzi. Po prawej: Fragment elewacji domu przy ul. Świętej Anny 2 w Katowicach-Nikiszowcu.

W późniejszych czasach wykusze służyły jako kaplice domowe oraz miejsca do wypoczynku. Nowożytne konstrukcje wzbogacały reprezentacyjne pomieszczenia budynków (piano nobile). Dodatkowo poprawiały też oświetlenie wnętrza.

W 1912 roku miała miejsce przebudowa kamienicy Rynek 10. Na jej elewacji frontowej pojawił się wówczas wykusz, w wyższej kondygnacji zwieńczony balkonem.

Największą popularnością wykusz cieszył się jednak w dobie renesansu oraz w XIX wieku. Upodobali go sobie zwłaszcza budowniczowie angielskich pałaców. Forma jest jednak wykorzystywana również przez współczesnych architektów.

Przeszklony wykusz w szpitalu klasztornym bonifratrów w Namysłowie. Pocztówka z roku 1925.

Źródła ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN, Zasoby portalu Fotopolska.

Literatura: 1. Słownik terminologiczny sztuk pięknych (red. K. Kubalska-Sulkiewicz), Warszawa 2005.

W kamienicy przy ul. Stanisława Staszica 2 zobaczyć można powojenną realizację wykusza. Pojawił się on po roku 1945 w miejscu pierwotnego balkonu.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz