||

ONA – czyli o namysłowskiej architekturze

FOSA – inaczej rów forteczny. W architekturze militarnej rodzaj zapory utrudniającej dostęp do właściwych umocnień lub ich części. Fosy dzielimy na suche i mokre – wypełnione wodą.

Jako element architektury obronnej fosy znane były już w starożytności. W średniowieczu najczęściej występowały fosy mokre, połączone kanałami z najbliższą rzeką, natomiast w czasach nowożytnych prawie zawsze budowano fosy suche.

Panorama Namysłowa autorstwa Friedricha Bernharda Wernera z II połowy XVIII wieku.

Fosa składa się z trzech elementów: dna, stoku (skarpy, znajdującej się po wewnętrznej stronie) i przeciwstoku (przeciwskarpy, po zewnętrznej stronie), tworzących w przekroju prostokąt, trapez lub trójkąt. Do obrony fosy usypywano wał ziemny będący stanowiskiem bojowym. Na dnie rowu stosowano wilcze doły z ostrokołami, a w czasach nowożytnych kraty forteczne i rowki.

Rok 1799. Widok na Namysłów od strony wschodniej.

Namysłowska fosa zasilana była wodami Widawy. W dokumentach i kronikach trudno odnaleźć konkretną datę jej powstania. Jednakże patrząc na intensywny rozwój osadnictwa, a także przebudowę zamku książęcego, można domniemywać, że fosa powstała w II połowie XIV w. – czasie budowy murów miejskich, czego efektem było również m. in. włączenie zamku i jego podgrodzia w obręb miasta. W latach 1853-1857 władze Namysłowa zadecydowały o zasypaniu fosy miejskiej i utworzeniu na jej miejscu promenady spacerowej okalającej miasto. Jedynym zachowanym do dzisiaj fragmentem fosy jest Młynówka, odnoga rzeki Widawy płynąca wzdłuż północnego odcinka murów miejskich.

Po roku 1857 na miejscu zasypanej fosy miejskiej urządzono promenadę. Kartka pocztowa z 1938 r. przedstawia współczesne Podwale w okolicach Baszty Prochowej.

Źródła ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN, zasoby portalu Fotopolska

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz