Kościół staroluterański w Świerczowie

Utworzona w 1841 r. parafia staroluterańska w Świerczowie początkowo nie posiadała własnej świątyni. Wierni spotykali się w związku z tym zaadaptowanej na ten cel stodole, a ich dzieci kształciły się we własnej szkole. W roku 1874, a więc jeszcza za życia proboszcza Kellnera wybudowany został przy ulicy Brzeskiej neogotycki kościół parafialny.

Skromnie, jak to u protestantów

Była to budowla architektonicznie dosyć prosta. Do korpusu od północy przylegała zakrystia, od wschodu przedsionek, a on południa wieża o podstawie kwadratu, zwieńczona cebulastym hełmem i chorągiewką z datą budowy kościoła.

Kościół staroluterański, plebania i willa Kellnera na pocztówce datowanej na lata 1934-1937.

Upamiętnienie poległych parafian

We wnętrzu znajdowała się trójstronna empora drewniana, prosty ołtarz ambonowy oraz cementowe posadzki. Ściany nawy wyłożone były drewnianymi deskami pokrytymi polichromiami. Poległych w wojnach 1870-71 i 1914-18 parafian upamiętniały dwie tablice. W sąsiedztwie kościoła, praktycznie naprzeciwko świątyni, znajdował się niegdyś poświęcony żołnierzom I wojny światowej pomnik. Na wieży znajdowały się dwa dzwony ze staliwa, odlane w hucie w Bochum w 1874 r.

Sklep, dwór, plebania i kościół staroluterański na pocztówce wydanej około roku 1920.

Ostatni pastor

Od 3 lipca 1929 r. do roku 1940 na czele parafii Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Świerczowie stał pastor Richard Kabitz (1877-1956). Opisany jest jako proboszcz parafii, w której skład wchodziły także wspólnoty w Pokoju, Karłowicach, Namysłowie, Siemysłowie i Głuszynie. Liczyć miała ona około 1500 wiernych. Kabitz był najprawdopodobniej ostatnim proboszczem świerczowskim (wikariusz Martin Steffen był wojskowym kapelanem, zaginął w styczniu 1942 r.).

Znamy oczywiście nazwiska oraz fotograficzne wizerunki kilku poprzedników pastora Kabitza. Oprócz założyciela wspólnoty Eduarda Kellnera, byli to jego syn Paul Kellner oraz Georg Froböß.

Na fotografiach: 1. Pastor Eduard Gustav Kellner (1802-1878) – proboszcz staroluterańskiej parafii w Świerczowie w latach 1841-75. 2. Pastor Paul Gottfried Kellner (1828-1881) był synem proboszcza parafii staroluterańskiej w Świerczowie. Już w 1851 r. wszedł w skład rady parafialnej, a 25 kwietnia 1852 r. został wyświęcony w Świerczowie przez superintendenta Juliusa Nagela. Od tej pory, aż do roku 1875 pomagał ojcu w pracy duszpasterskiej w Świerczowie, Wołczynie, Jelczu i Głuszynie. Przez ostatnie 6 lat życia był proboszczem parafii świerczowskiej. 3. Pastor Georg Wilhelm Froböß (1854-1917) był proboszczem w Świerczowie w latach 1886-1896. Wcześniej pracował w ewangelicko-luterańskiej parafii w Krążkowie koło Wschowy, a ze Świerczowa przeniósł się do Wrocławia, gdzie był urzędnikiem diecezjalnym. 4. Synod duchowieństwa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Prusach w roku 1860. Pierwszy z lewej siedzi proboszcz świerczowski Kellner.

Ocalić od zapomnienia

Nieużytkowany po wysiedleniu w 1946 roku dotychczasowych parafian kościół niszczał, a w roku 1956 został całkowicie zniszczony przez pożar. Obecnie na jego miejscu znajduje się podwórze budynku mieszkalnego. Być może celowym posunięciem byłoby upamiętnienie dawnych mieszkańców Świerczowa oraz ich świątyni przez współczesnych. Kwestię tę pozostawiamy pod rozwagę czytelników.

Źródła fotografii: Archiwum Cyfrowe TPNiZN, zasoby portalu Fotopolska.

Literatura: 1. G. Heyn, Zur Verbreitung der „Altlutheraner” im Kreis Namslau, http://www.namslau-schlesien.de/altluth1.htm, [dostęp: 13 X 2019 r.]; 2. G. Heyn, Zur Eigenart der altlutherischen Kirche, http://www.namslau-schlesien.de/altluth2.htm, [dostęp: 13 X 2019 r.].

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz