|

Święto Narodowe Trzeciego Maja

W całej Polsce odbywają się dziś uroczystości, związane z obchodami 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Miały one miejsce również w Namysłowie, przy czym nie zabrakło reprezentacji naszego stowarzyszenia.

Druga na świecie, pierwsza w Europie

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę, która miała regulować ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie (wyprzedzając o dokładnie cztery miesiące Francję) i druga na świecie spisana konstytucja. Pod względem starszeństwa ustępuje tylko Konstytucji Stanów Zjednoczonych, podpisanej 17 września 1787 r.

Wobec sprzeciwu sąsiednich mocarstw oraz funkcjonującej w samej Rzeczypospolitej magnackiej opozycji (z kresowymi hetmanami na czele), założeniom Konstytucji 3 maja nie dane było wejść w życie i odmienić tragicznej sytuacji kraju. Ustawa przestała obowiązywać 24 lipca 1792 r., po przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej.

Poniżej zamieszczam obraz Jana Matejki pt. Konstytucja 3 Maja 1791 roku, namalowany przez krakowskiego malarza w roku 1891. Centralną postacią płótna jest marszałek Sejmu Czteroletniego – Stanisław Małachowski, niesiony na rękach przez dwóch posłów – krakowskiego Aleksandra Linowskiego i poznańskiego Ignacego Wyssogotę Zakrzewskiego.

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, 1891, zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie (źródło: Wikimedia Commons).

Rocznica uchwalenia konstytucji stała się w roku 1919 świętem narodowym. Po II wojnie światowej obchodzono je oficjalnie jedynie trzykrotnie – w 1945, 1946 i 1981 roku. Dopiero 6 kwietnia 1990 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja na powrót przywrócono do kalendarza polskich świąt narodowych. Od roku 2007 dzień dzisiejszy jest również świętem narodowym Republiki Litewskiej.

Świętowano również w Namysłowie

Namysłowskie obchody 233. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, jak brzmiała oryginalna nazwa dokumentu, rozpoczęły się o godzinie 10 Mszą Świętą za Ojczyznę. Odprawili ją w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła księża proboszczowie obu miejskich parafii. Po nabożeństwie korowód pocztów sztandarowych, delegacji oraz mieszkańców udał się pod znajdujący się na placu Powstańców Śląskich pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam wygłoszono okolicznościowe przemówienia, złożono okolicznościowe wieńce, a także wysłuchano programu artystycznego.

W skład naszej stowarzyszeniowej „trójki”, która złożyła okolicznościowy wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, weszli: wiceprezes Mirosław Magda, koleżanka Katarzyna Ulbrych oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mateusz Magda. Nie byli to oczywiście jedyni członkowie TPNiZN obecni na uroczystościach rocznicowych. Udział w nich wzięli również: burmistrz-elekt Jacek Fior, radni kadencji 2018-2024 Michał Wilczak i Jakub Włodarczyk oraz koleżeństwo Elżbieta Magda i Roman Surdyk.

Autorzy fotografii: Elżbieta Magda, Włodzimierz Kupniewski, Powiat Namysłowski – Starostwo Powiatowe, portal Namysłów-Fakty.

Ilustracja nagłówku artykułu: Kazimierz Wojniakowski, Uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1806, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie (źródło: Wikimedia Commons).

Loading

Podobne wpisy