||

Ssaki Ziemi Namysłowskiej #10

Jednym z dziewięciu żyjących w Polsce ssaków z rodziny łasicowatych jest wydra europejska (Lutra lutra). Zwierzę to związane jest ściśle ze środowiskiem wodnym.

Gdzie można spotkać wydrę?

Zasięg występowania wydry europejskiej obejmuje liczne kraje Europy i Azji, a także śródziemnomorskie wybrzeże Afryki. W Polsce jest ssakiem rzadkim, spotykanym jednak w całym kraju (w tym na obszarze Ziemi Namysłowskiej). Najwięcej polskich wydr żyje na północy kraju oraz na Podkarpaciu.

Na świecie żyją oczywiście również inne gatunki wydr. Jest ich dokładnie trzynaście, a zamieszkują pięć spośród siedmiu kontynentów. Nie występują jedynie w Australii i na Antarktydzie.

Jakie siedliska zamieszkuje wydra?

Ten ssak żyje w norach wykopanych nad brzegami rzek, jezior i stawów. Spotkać ją można również w pobliżu wybrzeża morskiego. Czasami wydra wykorzystuje także opuszczone nory lisów rudych (Vulpes vulpes) oraz swoich krewnych – borsuków (Meles meles).

Co stanowi jej pożywienie?

Wydra to nocny łowca. Jako ssak wodny i co z tego wynika doskonały pływak, żywi się głównie rybami. Zjada również żaby, raki, gryzonie oraz ptaki środowisk wodno-błotnych. W okresie niedostatku w pokarm może też wędrować w poszukiwaniu pożywienia i penetrować gospodarstwa rolnicze polując na drób. Jest to jednak obecnie bardzo rzadka sytuacja.

Jak wygląda dzieciństwo wydr?

W maju i czerwcu samice wydr rodzą po trwającej 9-10 tygodni ciąży od 2 do 4 małych wyderek. Przychodzą one na świat ślepe, zaczynają widzieć dopiero po 4-5 tygodniach. Szybko usamodzielniają się i uczą się same zdobywać pożywienie. Po 2-3 latach są dojrzałe płciowo. Wydry na wolności żyją przeciętnie 10-15 lat.

Czy w Polsce wydra jest gatunkiem łownym?

Obecnie wydra jest ssakiem objętym ochroną częściową, na którego nie można polować. Jeszcze stosunkowo niedawno, w latach 2004-2011, obowiązywały przepisy, zezwalające na odstrzał na obszarach stawów rybnych, stanowiących obiekty hodowlane.

Gatunkami łownymi są z kolei inne spotykane w Polsce łasicowate – wspomniany już borsuk, a także: kuna domowa (Martes foina), kuna leśna (Martes martes), tchórz zwyczajny (Mustela putorius) i wizon amerykański (Neovison vison). Podobnie jak wydra, ochroną częściową objęte są gronostaj europejski (Mustela erminea) i łasica pospolita (Mustela nivalis). Ochroną ścisłą cieszy się zaś tchórz stepowy (Mustela eversmanni), występujący na obszarze naszego kraju od lat 70. XX wieku.

Autorzy fotografii: Jiri Bohdal i Waldemar Kita. Źródło fotografii: Zasoby portalu Wikimedia Commons.

Ssaki Ziemi Namysłowskiej #9

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz