||

Sprawozdanie z działalności w roku 2022

Dobiegł końca kolejny rok funkcjonowania naszego stowarzyszenia. W ciągu minionych 12 miesięcy szczególny nacisk położony został na organizację wydarzeń turystycznych – rajdów rowerowych oraz miejskich spacerów historycznych. Pora na sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.

1. Członkowie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej liczyło 45 członków. W ciągu roku w szeregi stowarzyszenia wstąpiło siedem nowych osób. W porządku chronologicznym są to: Arkadiusz Rosiecki, Krzysztof Troszczyński, Monika Mikołajczyk, Mieczysław Misterkiewicz, Marek Niezgoda, Agnieszka Marciniak oraz Władysław Kołodziej). Członkostwo utraciło z powodu nieopłacania składek członkowskich sześć osób.

2. Prace władz stowarzyszenia

W ciągu roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków. Miało to miejsce w dniu 10 czerwca 2022 r. w Dworku Różanym. Uczestnicy WZC podjęli wówczas pięć uchwał. Zarząd stowarzyszenia obradował w ciągu roku w sposób ciągły. Odbyło się dziesięć posiedzeń, podczas których podjęto łącznie 34 uchwały. Miało miejsce także jedno zebranie robocze (w dniu 7 stycznia 2022 r.). Swoje posiedzenia organizowała również Komisja Rewizyjna, szczególnie aktywna w okresie maj/czerwiec – co miało związek z oceną dokumentów finansowych stowarzyszenia. W okresie wakacyjnym wydawane były przez Prezesa Towarzystwa zarządzenia o mocy uchwały – łącznie powstało 13 tego rodzaju aktów prawnych. We wrześniu 2022 r. Prezes złożył Zarządowi sprawozdanie z prowadzonych działań. Wydane zarządzenia zostały zatwierdzone przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu.

3. Działalność Sekcji Turystycznej

Kontynuujemy zapoczątkowane w 2015 r. organizowanie rajdów rowerowych. W siedmiu ubiegłorocznych wydarzeniach tego rodzaju, zorganizowanych między 20 marca, a 16 października, udział wzięło łącznie 110 osób. Byliśmy również partnerem projektu turystycznego „Opolskie na rowery”, realizowanego na obszarze powiatu namysłowskiego przez stowarzyszenie Porozumienie Namysłowskie. Wyjazdy rowerowe w ramach projektu odbyły się w dniach 26 czerwca i 28 sierpnia 2022 r. Udział wzięły w nich łącznie 83 osoby.

Zebrania członków Sekcji Turystycznej odbyły się 27 lutego, 1 maja oraz 17 lipca. Dwa ostatnie były spotkaniami wyjazdowymi, podczas których testowaliśmy potencjalne trasy rajdowe.

4. Działalność Sekcji Historycznej

25 lutego 2022 r. na funkcję kierownika Sekcji Historycznej wybrany został Bartłomiej Porzucek.

W roku 2019 rozpoczęliśmy organizowanie spacerów miejskich. W 10 spacerach, które odbyły się między 2 stycznia, a 26 grudnia, uczestniczyło łącznie 112 osób. Pięć z tych wydarzeń odbyło się w ramach cyklu „Miasto-Muzeum”.

Opublikowano w serwisie YouTube pięć nowych produkcji filmowych – trzyczęściową audycję „Tajemnicza Briegerstrasse” oraz dwa premierowe odcinki programu „Kiedyś tu było…”. Powstałe w 2022 r. filmy uzyskały łącznie 3 826 wyświetleń, zaś wszystkie zamieszczone od 2020 r. produkcje osiągnęły liczbę 8 170 wyświetleń.

Zorganizowaliśmy dwa konkursy. 3 maja 2022 r. odbył się „Test Wiedzy o Prezydentach Rzeczypospolitej Polskiej”, którego bohaterami były głowy państwa z okresu II Rzeczypospolitej. 20 listopada 2022 r. przeprowadzono z kolei konkurs „Biało – Czerwone mundiale”, poświęcony występom reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce nożnej. W wydarzeniach wzięły udział (wliczając zaangażowanych w organizację przedsięwzięć członków TPNiZN) 32 osoby.

Członkowie Sekcji Historycznej kilkukrotnie spotkali się na zebraniach. Miały one miejsce 12 lutego, 25 lutego, 30 kwietnia, 17 czerwca i 16 września.

5. Finanse stowarzyszenia

Jeśli chodzi o finanse, to w roku 2022 Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej osiągnęło dochód w wysokości 680,51 zł. Jest to wynik najwyższy w historii działalności stowarzyszenia. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na działalność statutową stowarzyszenia w roku 2023.

6. Partnerzy

W minionym roku mieliśmy przyjemność współpracować m. in. z: Stowarzyszeniem Nasz Smogorzów, Opolskim Towarzystwem Przyrodniczym, Agencją Reklamową MIRLO, Sztabem WOŚP Oleśnica, Deutsche Fotothek, Opolską Fundacją Filmową Offilm.pl Fundacją FaniMani.pl oraz Nadleśnictwem Namysłów.

7. Zachęcamy do współpracy

Wszystkim aktywnym członkom TPNiZN dziękuję za ich zaangażowanie w działalność stowarzyszenia w minionym roku. Naszym sympatykom dziękuję za udział w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz współtworzenie społeczności facebookowej. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Towarzystwa proszę o kontakt mailowy (towarzystwo.namyslow@onet.pl).

Wrocław, 2 stycznia 2023 r.
Sprawozdanie sporządził Mateusz Magda – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz