||||||

ONA – czyli o namysłowskiej architekturze

PASTORÓWKA – potoczne określenie budynku mieszkalnego duchownego protestanckiego (pastora), zazwyczaj położonego w pobliżu kościoła danego wyznania.

Na przestrzeni wieków nie wykształcił się wzorcowy model pastorówek – budowle te przybierały różnorodne formy, zależne od możliwości finansowych zboru, ukształtowania terenu oraz okresu, w którym powstały. Do czasów II wojny światowej na terenie ziemi namysłowskiej współegzystowały ze sobą parafie katolickie i protestanckie. Po jej zakończeniu, przesiedleniach, zmianach narodowościowych, a także działaniach władz PRL, nastąpił upadek oraz likwidacja wielu gmin protestanckich. Obecnie, w wyniku odkrywania kart historii regionalnej, następuje upamiętnienie życia, działalności i kultury dawnych mieszkańców.

RYCHTAL

Powstała w latach 1901-1902. Jest to budynek podpiwniczony, wybudowany z czerwonej cegły, z ryzalitem w części środkowej fasady, z drewnianą werandą od strony wschodniej. Obiekt w 2021 przeszedł gruntowny remont. Obecnie mieści się w nim żłobek.

Pastorówka w Rychtalu (fot. Milena Anna Fakowska, 4 marca 2023 r.)

POKÓJ

Piętrowy budynek przykryty dachem naczółkowym. Pochodzi z 1765 roku. Nie jest pewne, czy budynek od początku pełnił przypisaną mu obecnie (jest pastorówką plebanii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju) funkcję – być może był przypałacowym budynkiem dla służby.

ŚWIERCZÓW

Została wybudowana ok. 1900 roku. Był to duży piętrowy budynek z dachem dwuspadowym z ryzalitem w części środkowej. Został wyburzony na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Obecnie w tym miejscu znajduje się budynek przedszkola. Funkcję pastorówki pełniła również willa Kellnera, w której obecnie mieści się Urząd Gminy Świerczów.

Kościół staroluterański oraz pastorówka i willa Kellnera w Świerczowie (polska-org.pl)

LIGOTA KSIĄŻĘCA

Piętrowy budynek z wystawką, pokryty dachem naczółkowym. Budynek spełnia swą pierwotną funkcję, z tym że obecnie należy do parafii katolickiej.

Dawna pastorówka, obecnie plebania katolicka w Ligocie Książęcej (Google Earth)

NAMYSŁÓW

Do 1945 r. pastorówka mieściła się w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 17 (wówczas Wilhelmstrasse 23). W domu, należącym do przedsiębiorcy budowlanego Juliusa Gollnischa zamieszkiwały rodziny pastorów Martina Langera (zginął 16 stycznia 1945 r. w Prusach Wschodnich) i Gottfrieda Rochlinga.

Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 17 – dawniej Wilhelmstrasse 23 (polska-org.pl)

Tę samą rolę pełnił też w roku 1940 dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 1-3 (wówczas Horst-Wesselstrasse 1-3). Jego lokatorami był pastor Johannes Kasperczyk (zginął 21 lutego 1942 r. pod Pskowem) i jego żona Elisabeth.

Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 1-3, dawniej Horst-Wesselstrasse 1-3 (Google Earth)

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz