||

Namysłowskie Towarzystwo Upiększania Miasta #8

Dzisiaj przedstawimy Wam streszczenie sprawozdania z walnego zgromadzenia Namysłowskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, które miało miejsce 23 maja 1905 r. Odbyło się ono w piwiarni Haselbacha, znajdującej się w podziemiach namysłowskiego zamku.

O przebiegu wydarzenia i towarzyszących mu okolicznościach informowała 117 lat temu jedna z lokalnych gazet – „Namslauer Kreisblatt” lub „Namslauer Stadtblatt„. Na podstawie dostępnych źródeł niestety nie jest możliwe konkretne jej zidentyfikowanie).

Elementy krajobrazu i infrastruktury dawnego Namysłowa, o których czytamy w tekstach źródłowych, zostały po części stworzone i udoskonalone przez Namysłowskie Towarzystwo Upiększania Miasta (Verschönerungsverein zu Namslau), o którym pisaliśmy w poprzednich odcinkach naszej serii, a którego statut przedstawiliśmy w jej pierwszej części. Infrastruktura ta tworzyła często widowiskowe „tło” dla odbywających się cyklicznie i okazjonalnie w ówczesnym Namslau wydarzeń.

Z prasowego raportu dowiadujemy się:

Namysłów, 29 maja (Towarzystwo Upiększania Miasta). We wtorek, 23 maja [1905 r.], w piwiarni Haselbacha miało miejsce odbywające się corocznie na podstawie statutu, pierwsze doroczne walne zgromadzenie członków Namysłowskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, pod przewodnictwem pastora [Oskara] Roya.

Ze sprawozdania rocznego przygotowanego przez przewodniczącego, można dowiedzieć się następujących rzeczy: Stowarzyszenie liczy obecnie jednego członka honorowego oraz 298 członków zwykłych. W ubiegłym roku dokonano przekopu zieleńców przy promenadach, na których ponownie zasiano trawę, by wszystko mogło się na nowo pięknie zazielenić. Ponadto plac przed pomnikiem Bismarcka został oczyszczony z zasłaniających widok krzewów a w zamian posadzono tam [nowe] nisko rosnące krzewy i rośliny. Poza tym usytuowano tam nową różaną rabatkę, a drzewostan częściowo ogrodzono żelaznymi opaskami i żelaznym ogrodzeniem. Na części deptaka przed posesją pana Dreschera [przy Langestrasse 21b – obecnie ulica Stanisława Dubois lub Jagiellońska – MM] posadzono dwa kwietniki, do których pan Drescher dodał [z własnej woli – MM] część stelaży. (…)”

Relacja z Walnego Zgromadzenia Verschönerungs Verein zu Namslau, [w:] http://www.namslau-schlesien.de/Versammlung_23_5-1905.jpg,, [dostęp: 26 VIII 2023 r.].
Zamkowy dziedziniec na pocztówce z roku 1906.

To już koniec na dzisiaj, ale nie koniec naszego cyklu, poświęconego działalności Verschönerungsverein zu Namslau. W kolejnym artykule zamieścimy bowiem dalszą część sprawozdania z zebrania. Życzymy udanego wypoczynku w kolejnych dniach nowego tygodnia. Zachęcamy także do polecania i udostępniania naszych materiałów Zainteresowanym.

Tekst oraz tłumaczenie z języka niemieckiego: Monika Mikołajczyk

Redakcja: Mateusz Magda

Źródło ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN, Zasoby stowarzyszenia Namslauer Heimatfreunde

Pomnik kanclerza Bismarcka, a w tle dworzec kolejowy. Pocztówka z roku 1906.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz