||

Noworoczne Zebranie TPNiZN

Za nami Noworoczne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej. Było to zarazem Walne Zebranie Członków podsumowujące działalność w roku minionym oraz otwierające aktywność tegoroczną.

Do Aparthotel & Restaurant Rezydencja Limba przy ulicy Oławskiej 13 przybyło we wczorajszy wieczór liczne grono członków naszego stowarzyszenia. Podczas trwających niemal 3 godziny obrad podjęliśmy m. in. następujące decyzje:

🟢 Przyjęte zostały dokumenty przedstawione przez prezesa Mateusza Magdę. Za obowiązujące uznaliśmy „Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2022„, a także „Prowizorium Budżetowe na rok 2023″,

🟢 Omówiliśmy kwestie aktywizacji naszej dalszej działalności, poprzez poszukiwanie środków zewnętrznych na projekty związane z promocją dziedzictwa historyczno-kulturowego,

🟢 W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad utworzeniem stowarzyszeniowego portalu internetowego,

🟢 Wybraliśmy liderów naszej Sekcji Turystycznej. Jej kierownikiem jest od dziś Mirosław Magda, a jego zastępcą Łukasz Ocharski,

🟢 Podnieśliśmy wysokość składki członkowskiej. Z ulgowej wysokości świadczenia korzystać mogą w dalszym ciągu zrzeszone w Towarzystwie osoby uczące się, które nie ukończyły 24 roku życia.

Za pomoc w organizacji wczorajszego zebrania dziękujemy koledze Łukaszowi Pisule i jego współpracownikom. Za za sprawne zarządzanie przebiegiem obrad podziękowania należą przewodniczącemu Łukaszowi Ocharskiemu i protokołującej ich przebieg Joannie Dyk.

W Zebraniu Noworocznym udział wzięli: Paweł Czuczwara, Joanna Dyk, Władysław Kołodziej, Adam Komarnicki, Grzegorz Komarnicki, Czesław Kowalczyk, Elżbieta Magda, Mateusz Magda, Mirosław Magda, Mieczysław Misterkiewicz, Marek Niezgoda, Łukasz Ocharski, Łukasz Pisuła, Antoni Płócieniczak, Bartłomiej Porzucek, Arkadiusz Rosiecki oraz Tomasz Śniadecki.

Uczestnicy Zebrania Noworocznego na wspólnej fotografii (fot. Igor Pisuła)

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz