||

Rychtal odzyska prawa miejskie!

Z wielką radością pragniemy podzielić się z Wami wiadomością, która jest dla nas wyjątkowo istotna ze względu na głębokie korzenie historyczne Ziemi Namysłowskiej. Po 90 latach Rychtal odzyska swoje prawa miejskie!

Rychtal, wartościowy fragment tej Ziemi, odbudowuje swoje miejskie dziedzictwo. Przechodzi jednocześnie do historii jako jedno z polskich miast, które odzyskały swój status.

Rychtal, który po raz pierwszy uzyskał miejską lokację w 1294 roku przeżywał swoje wzloty i upadki. Po przejęciu przez polską administrację, miasto było świadkiem wielu zmian demograficznych, ekonomicznych i społecznych. W konsekwencji, doprowadziły one do jego degradacji w 1934 roku. Głównymi przyczynami były wyludnienie, odpływ lokalnych elit oraz zerwanie powiązań z powiatowym Namysłowem (do 1945 r. Namslau), pozostającym w Niemczech.

Fragmenty archiwalnych map, prezentujących Rychtal i okolice

Ale dzisiaj historia przyjmuje inny obrót. W styczniu 2024 roku Rychtal będzie jedną z 34 miejscowości, które odzyskają swoje prawa miejskie. Obok Bolesławca w powiecie wieruszowskim i Osjakowa z powiatu wieluńskiego, Rychtal, z naszego sąsiedniego powiatu kępińskiego, wróci formalnie do grona polskich miast.

Obecnie projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy czeka na opiniowanie. Jest to ostatni krok przed oficjalnym potwierdzeniem, który wydaje się już najzwyklejszą formalnością.

Rychtal na XVIII-wiecznej rycinie Friedricha Bernharda Wernera

Dla nas, jako stowarzyszenia regionalnego, powrót Rychtala do korzeni miejskich to nie tylko kwestia formalna. To przypomnienie o wartości naszej wspólnej historii, szacunku dla dziedzictwa oraz minionych pokoleń, a także zrozumienie prawdy o naszej przeszłości. Warto pamiętać, że oprócz Namysłowa i Rychtala, prawa miejskie posiadały w przeszłości również Miejsce i Pokój.

Oczekujemy z niecierpliwością oficjalnej chwili, kiedy Rychtal ponownie znajdzie się na mapie polskich miast. Jesteśmy dumni z naszej Ziemi i z naszej historii. Cieszmy się razem na ten historyczny moment!

Źródło: P. Hodera, Bolesławiec i Rychtal będą miastami od 1 stycznia 2024 r. Jest projekt rozporządzenia, [dostęp: 27 VII 2023 r.].

Lotnicza fotografia Rychtala, z widocznym zabytkowym założeniem miejskim (fot. Dominik Banaś)

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz