|||||

Historie Małych Ojczyzn. Namysłów po drugiej stronie torów

Wczorajszy wieczór spędziliśmy w świetlicy Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie odbyło się kolejne spotkanie z serii „Historie Małych Ojczyzn”. Tym razem przeprowadziliśmy je pod hasłem „Namysłów po drugiej stronie torów”.

Dzieje dwóch przedmieść

Zgodnie z tytułem wydarzenia, poświęcone było ono tej części naszego miasta, która położona jest na południe od torów linii kolejowej nr 143. Obecnie wchodzą one w skład trzech osiedli – Ogrodowego (IV), Reymonta (V), a także Leśnego (VI). W przeszłości, tereny te stanowiły z kolei obszar dwóch namysłowskich przedmieść. Pierwsze z nich, położone na zachód od śródmieścia, określano mianem Niemieckiego Przedmieścia (Deutsche Vorstadt). Z kolei drugie, rozciągające się na południe od średniowiecznej starówki, nosiło nazwę Przedmieścia Ogrodowego (Garten Vorstadt).

Po lewej: pawilon usługowy przy ul. Władysława Reymonta. Po prawej: dawny sierociniec przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Z niewielką pomocą przyjaciół

Okolicznościowy wykład, połączony z towarzyszącą mu prezentacją multimedialną, wygłosił prezes Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej Mateusz Magda. Prelekcja naświetliła zebranym tło historyczne omawianych okolic, a także przedstawiła najciekawsze obiekty, które do dziś znajdują się w tej części naszego miasta.

Po lewej: Prelegent dzisiejszego spotkania. Po prawej: Fragment zieleńca przy Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie.

Pomysłodawcą wydarzenia był nasz stowarzyszeniowy kolega Michał Wilczak, będący również przewodniczącym Rady Nadzorczej Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki uprzejmości władz NSM, reprezentowanych także przez prezesa Romualda Gadowskiego, mogliśmy skorzystać z jej świetlicy, znajdującej się w budynku przy ulicy Władysława Reymonta 8.

Po lewej: Otwierający dzisiejsze spotkanie kolega Michał Wilczak. Po prawej: Uczestnicy wydarzenia przysłuchujący się treści wykładu.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie 🙂

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, w tym również ósemce członków naszego stowarzyszenia – Iwonie Bilińskiej, Joannie Dyk, Adamowi Komarnickiemu, Czesławowi Kowalczykowi, Mateuszowi Magdzie, Mirosławowi Magdzie, Michałowi Wilczakowi oraz Stanisławie Wilczak. Już teraz gorąco zapraszamy Was na kolejne wydarzenia, które będą organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej!

Autorka fotografii: Joanna Dyk. Źródła ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN, zasoby portali Fotopolska oraz Polska-org.pl.

Fotorelację z wydarzenia znajdziecie również na naszym Facebooku.

Kapliczka św. Jana Nepomucena przy.. Rondzie św. Jana Nepomucena.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz