||

Namysłowskie rzemiosło u progu XIX stulecia

Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, to złożone z 13 tomów dzieło, opracowane w latach 1783-1796 przez Friedricha Alberta Zimmermanna (1745-1815). Niewątpliwie jest ono skarbnicą wiedzy na temat Śląska przełomu wieków XVIII i XIX.

Tom 12, wydany w roku 1795, poświęcony jest m. in. miejscowościom ówczesnego powiatu namysłowskiego. Na jego stronach znaleźć można np. informacje na temat struktury namysłowskiego rzemiosła.

226 lat temu w naszym mieście pracowało 243 rzemieślników, reprezentujących aż 49 profesji. Najliczniejsi w Namysłowie byli: szewcy – 38, tkacze – 34, sukiennicy – 29, piekarze i rzeźnicy – po 19 przedstawicieli. Obok tych popularnych zawodów występowały również takie, którymi zajmowały się pojedyncze osoby. Wykonywały one jednak prace ważne dla społeczności miejskiej. W tym gronie byli np. aptekarz, piwowar, dekarz, szklarz, kominiarz i zegarmistrz.

Namysłowscy rzemieślnicy poszczególnych profesji zrzeszeni byli w cechach, których Zimmermann wykazał 15. Brakuje wśród nich znanego nam skądinąd cechu karczmarzy i starców. Jak pamiętamy, jego członkowie zajmowali się m. in. organizacją pogrzebów oraz styp.

Najdłuższą tradycją z wymienionych gildii pochwalić mogli się tkacze, których cech powstał w roku 1573. Niewiele młodsze były związki kowali, wytwórców lin i garncarzy (wszystkie trzy powstały w 1579 r.), kuśnierzy i szewców (założone w 1588 r.) oraz wspólne zrzeszenie kołodziejów i stelmachów (ukonstytuowało się w 1595 r.). Zapewne także w XVI w. powstał cech piekarzy, o którym autor napisał:

Ich dawne statuty cechowe zostały potwierdzone w 1666„.

F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien , Band 12, Breslau 1795, s. 25.

Najmłodszym zrzeszeniem z perspektywy Zimmermanna był z kolei cech…

19 rzeźników, którzy otrzymali przywileje cechowe na podstawie decyzji Wrocławskiego Zgromadzenia Rzeźników z dnia 9 grudnia [1794 r.]”.

F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien , Band 12, Breslau 1795, s. 25-26.

Na rycinach z epoki przedstawiciele pięciu zawodów, które były najpopularniejszymi zajęciami mieszkańców Namysłowa w roku 1795.

Panorama XVIII-wiecznego Namysłowa autorstwa Friedricha Bernharda Wernera

Źródło: F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien , Band 12, Breslau 1795.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz