||

Kościół Nawiedzenia NMP w Wojciechowie

Znajdujący się w Wojciechowie zabytkowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny pochodzi z XV wieku. Jest obiektem murowanym z cegły, o wyraźnych cechach gotyckich.

Pierwsza wzmianka o kościele funkcjonującym w Wojciechowie pochodzi z roku 1376. Była to zapewne budowla drewniana, poprzedniczka murowanego obiektu, który powstał w następnym stuleciu. Samą wieś zapisywano w dokumentach jako Voychechouicz i Woycechsdorf, od początku łącząc nazwę lokowanej w 1266 r. wsi z imieniem niejakiego Wojciecha.

Kiedy w 1536 r. książęta oleśniccy z dynastii Podiebradów przyjęli luteranizm ich śladem podążyła duża część mieszkańców władanych przez nich ziem. W wyniku konwersji mieszkańców na protestantyzm także kościół w Wojciechowie stał się świątynią ewangelicką, którą pozostał do roku 1945. W 1654 r. namysłowscy protestanci utracili kościół św. Piotra i Pawła. Odtąd woleli oni uczęszczać na nabożeństwa w oddalonym o kilkanaście kilometrów Wojciechowie, niż do swojej dawnej świątyni, przejętej przez katolików. W 1663 r. zabronił im tego cesarski komendant von Promnitz, ustępując dopiero na rozkaz samego Leopolda I Habsburga (1640-1705). Warunkiem zezwolenia cesarskiego na udział namysłowian w nabożeństwach odprawianych w Wojciechowie było jednak uzyskanie pisemnej zgody dziekana.

Warto pamiętać, że zachodnia część dzisiejszego powiatu namysłowskiego do 1954 r. wchodziła w skład powiatu oleśnickiego. Ma to związek z dawną przynależnością leżących tam miejscowości do księstwa władanego przez Piastów Oleśnickich, Podiebradów, Wirtembergów, Welfów i Hohenzollernów.

Wschodnią część kościoła stanowi prezbiterium, od zachodu dobudowano do nawy wieżę zwieńczoną blaszaną kopułą. Z wyposażenia kościelnego warto wymienić ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku oraz posiadającą barokową dekorację XVII-wieczną ambonę. Zawieszony na wieży dzwon odlał w 1738 r. wrocławski ludwisarz Kasper Koerberg.

29 maja 1964 r. wojciechowski kościół wpisany został do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego. Obecnie stanowi filialną świątynię parafii pw. św. Mikołaja w Wilkowie.

Autor fotografii: Roman Szołdra

Literatura: M. Goliński, E. Kościk, J. Kęsik, Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006 

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz