||

ONA – czyli o namysłowskiej architekturze

SZKOŁA – budynek użyteczności publicznej, przeznaczony do kształcenia oraz wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych, chcących kontynuować swoją edukację. Jest to jednocześnie również instytucja oświatowo-wychowawcza, tworzona przez jej uczniów i personel, w tym nauczycieli.

Smogra – prima silesiorum schola

Wedle przekazanych przez Piotra z Byczyny opowieści ludowych, pierwsza szkoła na obszarze Ziemi Namysłowskiej powstać miała w Smogorzowie już pod koniec X wieku. Jej założycielem miałby być biskup Urban, rezydujący w tej miejscowości w latach 983-1005. O wiele bardziej wiarygodne przesłanki odnajdujemy jednak dla faktu istnienia w Namysłowie szkoły parafialnej (czyli funkcjonującej przy kościele parafialnym) pod koniec wieku XIII. O jej istnieniu wspominał pośrednio dokument księcia Henryka IV Prawego, wystawiony w roku 1278.

Kamienica przy ul. Stanisława Staszica 6 to najstarszy z istniejących w Namysłowie budynków szkolnych.

Szkoły z wielowiekowymi tradycjami

Długą metryką mogły jeszcze na początku XX w. pochwalić się wiejskie szkoły ludowe. Do tych o najbogatszej, nieprzerwanej historii należały placówki w Biestrzykowicach (1618), Kowalowicach (1618 lub 1717), Miodarach (1742) oraz Głuszynie (1745). Najstarszymi zachowanymi w Namysłowie budynkami szkolnymi są z kolei: kamienica przy ulicy Stanisława Staszica 6 (dawna szkoła parafialna, używana w różnym czasie przez katolików i ewangelików) oraz gmach Izby Regionalnej (dawna szkoła ewangelicka) przy ulicy Szkolnej 2.

Izba Regionalna przy ul. Szkolnej 2 funkcjonuje w budynku powstałym jako szkoła ewangelicka.

Pierwszy z wymienionych powstał w roku 1419, a drugi w latach 1792-1793. W XIX wieku wybudowane zostały trzy kolejne istniejące do dziś budynki – Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 3 Maja 21 (dawna szkoła ewangelicka), Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Staszica 8 (dawna szkoła katolicka) oraz gmach przy ul. Piastowskiej 6, będący w latach 1878-1949 siedzibą szkół szczebla ponadpodstawowego.

Po lewej: „Evangelische Volksshule”, czyli szkoła ewangelicka działająca niegdyś w budynku obecnie zajmowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Szarych Szeregów. Po prawej: Zespół Szkół Specjalnych funkcjonuje na placu przy kościele św. Piotra i Pawła, w dawnym budynku szkoły katolickiej.

Literatura: 1. Schulnetz und Schulorganisation im Kreis Namslau im Jahre 1925, http://www.namslau-schlesien.de/schulorgansisation1925.htm, [dostęp: 19 X 2023 r.]; 2. M. Goliński, E. Kościk, J. Kęsik, Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006.

Źródła ilustracji: Zasoby portali Fotopolska oraz Polska-org.pl.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz