|

Wybraliśmy nowe władze stowarzyszenia

1 września spotkaliśmy się w klubie Retro przy ul. Partyzantów 1, aby kontynuować rozpoczęte 9 czerwca obrady XVIII Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.

Na mecie kadencji

W piątkowy wieczór zajęliśmy się sprawami najistotniejszymi z punktu widzenia naszego stowarzyszenia. Mam tu na myśli wybór nowych władz TPNiZN, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzenie wyborów do tych dwóch organów było konieczne, z racji na upływającą z dniem 18 września ich trzyletnią kadencją.

Pamiątkowa fotografia, wykonana na zakończenie pierwszego dnia obrad (9 czerwca 2023)

Przed przejściem do meritum

Przed przejściem do kwestii wyborczych, realizowaliśmy pozostałe punkty porządku obrad. Z uwagi na nieobecność protokołującej pierwszy dzień obrad Joanny Dyk, na funkcję Protokolanta Zebrania powołaliśmy naszego Wiceprezesa Łukasza Ocharskiego. Następnie przedstawiłem sprawozdanie z działalności w okresie przerwy w obradach oraz informację o sytuacji budżetowej. Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Płócieniczak zaprezentował uzupełnienie do sporządzonego 7 czerwca raportu, oceniającego politykę finansową stowarzyszenia. Ostatnie z moich sprawozdań dotyczyło działalności TPNiZN w kadencji 2020-2023, tj. po 18 września 2020 r.

Kto pokieruje Towarzystwem?

Po zapoznaniu się przez uczestników zebrania z treścią powyższego dokumentu przewodnictwo w obradach objęła Wiceprzewodnicząca Zebrania Milena Fakowska. W wyniku przeprowadzonych przez nią głosowań wybraliśmy jednomyślnie władze Towarzystwa na kadencję 2023-2026. Przedstawiają się one następująco:

ZARZĄD

Prezes – Łukasz Ocharski (Namysłów)

Wiceprezes – Mirosław Magda (Namysłów)

Sekretarz – Milena Fakowska (Jelcz-Laskowice)

Członek Zarządu – Czesław Kowalczyk (Namysłów)

Członek Zarządu – Tomasz Śniadecki (Ziemiełowice)

KOMISJA REWIZYJNA

Adam Komarnicki (Kamienna)

Mateusz Magda (Wrocław)

Antoni Płócieniczak (Namysłów)

Członkowie wybranych 1 września organów władz stowarzyszenia obejmą swoje funkcje z dniem 18 września. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiorą z kolei jej członkowie na swoim pierwszym posiedzeniu (zgodnie z treścią § 30 ust. 2 Statutu). Miało ono miejsce 6 października, pracami nowego organu nadzoru pokieruje w tej kadencji Mateusz Magda.

Zmiany również u „Turystów”

W związku z tym, że osoby stanowiące kierownictwo Sekcji Turystycznej zostały wybrane na funkcje Prezesa i Wiceprezesa stowarzyszenia, nastąpił na wniosek zainteresowanych wybór ich następców. Kierownictwo sekcji objęła Elżbieta Magda, a jej zastępcą jest obecnie Mieczysław Misterkiewicz.

Turystyka rowerowa to od lat jedna z głównych gałęzi naszej działalności

Nowe władze, nowe zadania

W module wolnych wniosków i zapytań uczestników zebrania poruszyliśmy zostały tematy członkowskie, a także administracyjne – dotyczące utworzenia stowarzyszeniowej biblioteczki oraz form dalszej pracy. Te oraz inne ważne kwestie omawiane będą już przez nowe władze stowarzyszenia, które kierownictwo nad TPNiZN przejmą już za niespełna dwa tygodnie.

Na fotografii symboliczne przedarcie przez nowo wybranego Prezesa projektu uchwały rozwiązującej nasze stowarzyszenie – niestety wisiała nad nami taka groźba, na szczęście sprawnie przeprowadzone wybory pozwalają nam na dalsze funkcjonowanie.

Czas na zmianę – po dziewięciu latach pora przekazać kierownictwo w stowarzyszeniu w zaufane, wypróbowane ręce

Niby wszystko dobrze, ale…

Jednak nie do końca. Po pewnym impasie udało się nam dokonać wyboru osób, które pokierują naszą dalszą działalnością. Należy to uznawać za wartość dodatnią. Po stronie minusów zapisujemy jednak po raz kolejny niską frekwencję. W obradach wzięło udział zaledwie 14 spośród 45 członków stowarzyszenia. Postronnego obserwatora mogłoby to zdziwić, mając na uwadze to, że termin spotkania znany był od niemal trzech miesięcy… Pokazuje to poziom realnego zainteresowania aktywną działalnością.

Tym bardziej warto w tym miejscu podziękować uczestnikom zebrania – oprócz wspomnianej „ósemki” byli to: Paweł Czuczwara (Namysłów), Władysław Kołodziej (Pokój), Elżbieta Magda (Namysłów), Agnieszka Marciniak (Namysłów), Mieczysław Misterkiewicz (Pokój) oraz Jerzy Wierzchowski (Smogorzów). Rozgrzeszam w tym miejscu oczywiście osoby, które wcześniej sygnalizowały i usprawiedliwiły swoją nieobecność.

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz