|||

Pałac w Pawłowicach Namysłowskich

Pawłowice Namysłowskie to niewielka miejscowość, położona na rubieżach powiatu namysłowskiego. Znajdujący się w niej zabytkowy park skrywa w swoim wnętrzu klasycystyczny pałac.

Rezydencja Blomeyerów

Do roku 1945 właścicielami majątku ziemskiego w ówczesnej wsi Paulsdorf była rodzina Blomeyerów. W ich rękach znajdowała się również posiadłość w sąsiednich Idzikowicach (Eisdorf). Bohater dzisiejszego artykułu zbudowany został około roku 1840, ale już 10 lat później miała miejsce pierwsza przebudowa pałacu. Zapewne nie była to pierwsza tego typu budowla w tej miejscowości, położonej na pograniczu ziem namysłowskiej i sycowskiej.

Pałac wśród innych obiektów uwiecznionych na pocztówce wydanej w roku 1930. Przedstawiono na niej również kościół ewangelicki, karczmę oraz szkołę ewangelicką

Radca Zimmermann na tropie

O powyższym świadczą zachowane pod południowo-zachodnią częścią budynku piwnice, sklepione kolebkowo z lunetami. Niemieccy badacze datowali je jako pochodzące z XVIII wieku. Co ciekawe, wydana w 1795 roku praca Friedricha Albera Zimmermanna (1745-1815) lokowała w Pawłowicach Namysłowskich dwa majątki ziemskie – Ober Paulsdorf oraz Nieder Paulsdorf. W każdym z nich znajdować miały się budynki rezydencjonalne, jeden z nich był więc poprzednikiem istniejącej do dziś budowli. Pruski urzędnik zanotował również nazwisko ówczesnego właściciela obu posiadłości. Był nim niejaki baron von Oyhen, który odziedziczył włości po swoim ojcu.

Rezydencja na kartce pocztowej z roku 1909

Architektura rezydencji

Rezydencję wzniesiono w nurcie późnego klasycyzmu. Jest to obiekt murowany z cegły i otynkowany. Pałac posiada jedno piętro, wzniesiony został na rzucie prostokąta z dwutraktowym układem wnętrz. Elewacja frontowa jest dziewięcioosiowa, z wyraźnie zaakcentowaną trójosiową częścią centralną, którą wieńczy attyka ze ślepą balustradą. Dach kryty blachą, która zastąpiła oryginalną dachówkę, wykonany w formie czterospadowej, z nowszymi niż oryginalne wystawkami nad elewacjami bocznymi.

Pałac w Pawłowicach Namysłowskich na fotografiach z roku 2015

Czasy współczesne

Po zakończeniu II wojny światowej i wysiedleniu dotychczasowych mieszkańców, Pawłowice Namysłowskie stały się nowym domem dla przesiedleńców z różnych części przedwojennej Polski. W dawnym pałacu Blomeyerów ulokowano biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego, w części pomieszczeń kwaterując jego pracowników. Pierwotny wygląd obiektu został przekształcony podczas prac remontowych z roku 1998. Obecnie pałac jest budynkiem mieszkalnym, utrzymywanym w stosunkowo dobrej kondycji.

Ganek w elewacji frontowej oraz jedna z bocznych ścian pałacu (2015)

W parku zobaczyć można rzadkie okazy dendrologiczne: jesion pensylwański i skrzydłorzech kaukaski. Nieopodal pałacu zobaczyć można pozostałości dawnego folwarku, w postaci budynków gospodarczych, m. in. spichlerza oraz gorzelni.

Zachęcamy również do wspierania naszej działalności. Zaproś nas na symboliczną kawę – buycoffee.to/tpnizn

Literatura: 1. F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien , Band 12, Kreis Namslau, Breslau 1795; 2. K. Degen, W. Bleyl, V. Werbik, F. Focke, Die Bau und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau, Breslau 1939; 3. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII, Województwo opolskie (red. T. Chrzanowski, M. Kornecki), zeszyt 7 (Powiat namysłowski), Warszawa 1965; 4. D. Dąbrowski, Pałac w Pawłowicach Namysłowskich, [w:] http://www.palaceslaska.pl/index.php/wojewodztwo-opolskie/powiat-namyslowski/1084-pawlowice-namyslowskie2, [dostęp: 29 VIII 2023 r.].

Źródła i autorzy ilustracji: Archiwum Cyfrowe TPNiZN, Zasoby portalu Fotopolska, Roman Szołdra (turystyka-namyslow.pl)

Loading

Podobne wpisy

Dodaj komentarz