Zapraszamy na wycieczkę do Pokoju!

Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej zaprasza członków i sympatyków stowarzyszenia do udziału w wycieczce autokarowej do parku w Pokoju. Podczas wyjazdu zapoznamy się z bliska z poddawanym obecnie zabiegom rewitalizacji dawnym parkiem przypałacowym w

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przeczowska świątynia to dawny kościół ewangelicki. Katolikom służy od roku 1945, stanowiąc jednocześnie centrum parafii, skupiającej kilka okolicznych miejscowości. Nawiązując do gotyku i średniowiecznego rodowodu Pierwszy, zapewne drewniany, kościół istnieć miał we wsi znanej nam

ONA – czyli o namysłowskiej

LUDWIG IGNATZ ANTON SCHNEIDER – niemiecki architekt urodzony 23 marca 1855 roku w Namysłowie. Swoją działalność prowadził głównie na Górnym Śląsku, jedną budowlę jego autorstwa odnaleźć można również na obszarze powiatu namysłowskiego. Życiorys okryty tajemnicą