Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przeczowska świątynia to dawny kościół ewangelicki. Katolikom służy od roku 1945, stanowiąc jednocześnie centrum parafii, skupiającej kilka okolicznych miejscowości. Nawiązując do gotyku i średniowiecznego rodowodu Pierwszy, zapewne drewniany, kościół istnieć miał we wsi znanej nam

ONA – czyli o namysłowskiej

LUDWIG IGNATZ ANTON SCHNEIDER – niemiecki architekt urodzony 23 marca 1855 roku w Namysłowie. Swoją działalność prowadził głównie na Górnym Śląsku, jedną budowlę jego autorstwa odnaleźć można również na obszarze powiatu namysłowskiego. Życiorys okryty tajemnicą

Cmentarz żydowski w Pokoju

Kirkut w Pokoju nie jest miejscem łatwym do znalezienia dla turysty. Znajduje się on na skraju lasu, we wschodniej części wsi, za torami kolejowymi nieczynnej linii kolejowej z Opola do Namysłowa. W pobliżu przebiegają ulice