Zarząd Towarzystwa

Mateusz Magda

Prezes

historyk-regionalista, Inspirator założenia Stowarzyszenia, którego pracami kieruje do dziś,
Od kilku lat z oddali, na co dzień pracuje w Muzeum Miejskim Wrocławia

Łukasz Ocharski

Wiceprezes

Założyciel Stowarzyszenia. Początkowo skarbnik, obecnie wiceprezes TPNIZN.
Lekarz weterynarii, właściciel jednej z namysłowskich przychodni.

Joanna Dyk

Sekretarz

W Stowarzyszeniu od 2018r. Pochodzi z Rychtala, obecnie mieszka w Namysłowie. Pracuje w biurze rachunkowm.

Tomasz Śniadecki

Członek Zarządu

Założyciel Stowarzyszenia
Mieszkaniec Ziemiełowic, nauczyciel informatyki w Szkole nr 4 w Namysłowie

Adam Komarnicki

Członek Zarządu

W Stowarzyszeniu od 2019r. Mieszka w Kamiennej, wcześniej związany z Rychnowem - działa w tamtejszej OSP. Pracuje w spółce miejskiej.

Adres korespondencyjny:
ul. Mikołaja Kopernika 22/16,
46-100 Namysłów
towarzystwo-namyslow@onet.pl
781 029 252

Komisja rewizyjna

Antoni Płócieniczak

Przewodniczący

Założyciel Stowarzyszenia, od 2019r przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Emerytowany przedsiębiorca, wciąż aktywny zawodowo. Mieszkaniec Namysłowa.

Mirosław Magda

Mirosław Magda

Członek

W Stowarzyszeniu od 2016r.
Kierownik Sekcji Turystycznej.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Mieszkaniec Namysłowa.

Czesław Kowalczyk

Członek

W Stowarzyszeniu od 2014r.
Emerytowany elektryk.
Społeczny opiekun Zabytków Powiatu Namysłowskiego. Mieszkaniec Namysłowa.